Stuorra buollinvara

Gaska-Hedmárkkus ja muđui ge Østlánddas lea stuorra meahccebuollinvara dál. Biegga ja beaivádat leat goikadan mehciid ja dakŋasa, ja olbmot eai galggaše čahkkehit dola luonddus dál. Nu ávžžuha Gaska-Hedmárkku buollinčáskadanhoavda Nils Erik Hågenrud, gii lea Hedmárkui tiŋgon ja ožžon vel ovtta gearggusvuođahelikoptera buollinvara dihtii.