NRK Meny

Stuorra šaldi Nuorta-Finnmárkui

Báhčeveaivutnii Mátta-Várjjagii boahtá 284 mehtera guhkkosaš šaldi, ja dál leat bivdimin huksenfálaldagaid buktit. Dát lea máŋggalot jahkái stuorámus šaldebargu Mátta-Várjjagis, ja prošeaktajođiheaddji Kaare Ramberg jáhkkáge sihke Norgga ja olgoriikkalaš huksenfitnodagaid čájehit stuorra beroštumi.