Stuorát beroštupmi

Son jáhkká Hedda bálkkašumiin fidnet stuorát beroštumi teáhtera doaimmaide, lohká neavttár gii Mary Sarre gii lei mielde Beaivváš Sámi Našunálateáhtera čájálmasa "Vidas Extremas" ovddas.

Mary Sarre som Ravdna

Neavttár Mary Sarre movtta og Hedda-bálkkašumi leat vuoitán.

Foto: Liv Inger Somby

Teáhter lei nammaduvvon Hedda-bálkkašupmái dán jagáš čájálmassan, muhto Det Norske Teatret čájálmas "Solaris korrigert" vuittii dien bálkkašumi.

- Mon jurddašan ahte mii leat olahan bálkkašumi go vuosttaščájálmas lei Oslos ja riikamediija maid lea min čuvvon ja buriid árvosániid dasa addán, lohká Sarre.

Son lea guhká neaktán teáhteris, ja okta gii lei mielde čájálmasas "Vidas Extremas" man Sigbjørn Skåden, Veronica Salinas, Rosa Chàves ja Angel "Kame" Canas leat čállán. Čájálmasa lea Jon Tombre rešisseren.

«Vidas Extremas»

Beaivváš bihttá 'Vidas Extremas' máinna leat fidnen Hedda-bálkkašumi.

Foto: Aslak Mikal Mienna / Beaivváš

Loga maid: Sámi kulturbargit čájehit vuosteháguset

Jahkásaččat Oslos

Maiddái teáhterhoavda Rolf Degerlund oaidná makkár fuomášumi teáhter fidne, go Oslos lea vuosttaščájálmas, nu go "Vidas Extremas" čájálmasas lea fidnen, mas sámi álbmotbeaivve lei vuosttaščájálmas.

Teqhterhoavda Rolf Degerlund

Teáhterhoavda Rolf Degerlund čilge Beaivváš Sámi Našunálateáhtera oaivečoahkkimii ahte jurddašit vuosttaščájálmasaid Osloi bidjat. Duogábeale stivrrajođiheaddji Lene Hansen.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

- Mii bidjat jahkásaččat ovtta vuosttaščájálmasa Osloi, go nu lea jurdda dál, de lea maid riikamediija mielde doppe, go sin ii leat nu álki fidnet davás čájálmasaide, lohká teáhterhoavda Rolf Degerlund.

Dan seamma smiehttá neavttár Mary Sarre, nu ahte son sávvá Beaivváš Sámi Našunalateáhtera eambbo leat oaivegávpogis go de fidnejit stuorát fuomášumi.

Lei 19. geardde go Hedda-bálkkašumiid juhke, alimus teáhter bálkkašumit Norggas.

– Dásseárvolága mielde ii sáhte fállat nuvttá bileahtaid dievdduide