Hopp til innhold

Stuorámus bellodagaid áirasat dávjjimusat eret politihkalaš čoahkkimiin

Diibmá 2022 masse 14 iešguđet bellodaga politihkkára oktiibuot 162 000 ruvnnu doarjagiid go ledje eret politihkkálaš čoahkkimiin. Sámedikki stuorámus bellodagaid, Norgga Sámiid Riikkasearvvi ja Nordkalottfolketa, áirasat ledje dávjjimusat eret čoahkkimiin.

Nordkalottfolketis leat ovcci áirasa ja diibmá ledje oktiibuot 69,5 beaivvi eret čoahkkimiin. Dávjjimusat lei eret bellodaga parlamentaralaš jođiheaddji Torill Bakken Kåven, son lei eret badjel beali čoahkkimiin. Dát leat jávkamat maidda áirasat leat ohcan lobi.
–Olbmuin leat maiddái eará beaivválaš geatnegasvuođat sihke barggu ja priváhta eallimis. Dat dagahit ahte eai boađe čoahkkimiidda, dadjá bellodaga nubbi jođiheaddji Ulf Tore Johansen.

Norgga Sámiid Riikkasearvi boahtá nubbin, 16:in proseanttain. NSR áirasiin Sandra Marja West lei 20.5 beaivve eret. Son lea leamašan Riddu Riđu festivála jođiheaddjin 2022 geassemánu rádjai. –Festiválabarggu geažil son lei dávjá eret. Muhtimin lei veadjemeahttun ovttastahttit politihka ja barggu, dadjá West.

Nordkalottfolket Sylvi Pedersen Vatne lei dávjjit eret čoahkkimiin go oassálasttii daidda. Su jávkan lei diibmá 70 proseantta.


Sámedikki čoahkkimiin lea vejolaš leat eret vihtta beaivvi, jos dávjjit lea eret de unnu doarjja. Diibmá ledje Sámedikkis 32 lávdegotte- ja dievasčoahkkinbeaivvi.

Korte nyheter

 • Dronning Sonja om kommisjonsrapporten: – Mitt håp at vi vil lytte med ønske om å forstå

  Torsdag la Sannhets- og forsoningskommisjonen fram sin rapport om statens fornorsking av samer, kvener og skogfinner.

  Mens det så langt har vært relativt få kommentarer til rapporten fra øverste myndigheter, benyttet Dronning Sonja anledningen til å dele sine tanker om rapporten under kongeparets reise i Nord-Norge.

  – Det er mitt håp at den nylig fremlagte rapporten om fornorskningen overfor samer, kvener og skogfinner vil gjøre noe positivt med oss. At vi vil lytte, med et ønske om å forstå, og lære av historiene som fortelles i den. Slik at vi sammen kan gå videre – litt klokere og ydmyke i møte med den fryktelige uretten som ble begått over så lang tid. Det er et felles ansvar for oss alle.

  Det sa dronning Sonja fra talerstolen i Hattfjelldal eller Aarborte, som kommunen heter på sørsamisk.

  Kongeparet er på fylkestur i Nordland og skal besøke seks kommuner: Hemnes, Hattfjelldal, Leirfjord, Vevelstad, Sømna og Bindal.

  Under talen sin løftet Dronningen også frem den samiske pioneerkvinnen Elsa Laula Renberg, som har røtter i Hattfjelldal.

  Dronningen var ikke snauere enn at hun også startet talen sin på sørsamisk.

  – Buerie biejjie (god dag). Det er en stor glede å være her i Hattfjelldal, Aarborte, sa Dronning Sonja fra talerstolen. - Heldige er vi som får dele denne storslåtte naturen, ja nasjonalparken, med folk på begge sider av grensen, med dyr, planter og med alt levende.

  På kongehusets offisielle nettside deler kongeparet også bilder fra sin reise i Nord-Norge. De er tydelige på at de trives godt i landsdelen (kongehuset.no)

  – Vi puster så fritt her i nord – hvor det er så mye hav, fjell og himmel. Og helt spesielt mange hyggelige mennesker, sa Kong Harald, under talen sin i Hemnes, som var Kongeparets første stopp på reisen.

  Kongeparet avslutter fylkesturen i Bindal på torsdag.

  KONGEPARET-Hattfjelldal bilder
  Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK
 • Guovdageainnu gieldda oažžu 5,5 miljovnna ruvnnu fylkkagielddas

  – Mii illudat go nuppástuhttinbarggu leat olahan buriid bohtosiid oanehis áiggis, čállá Romssa ja Finnmárkku fylkkaráđđi, ealáhus, plána, kultuvra ja biras, Marlene Bråthen (Gb), preassadieđáhusas.

  Guovdageainnu gieldda oaččui formálalaš nuppástuhttinstáhtusa guovvamánus 2019:s go gielddas lei duođalaš dilli, sihke ealáhusaid ja servodaga dáfus.

  Gielda oažžu dál 5,5 miljovnna ruvnno 2023:s joatkit nuppástuhttinbarggu maid leat čađaheamen. Gieldda sáhttá fas ohcat doarjaga 2024, ja nuppástuhttinprográmma bistá 2035 lohppii.

  Fylkkaráđđi juolluda maid gildii doarjaga ásahit ja ovddidit gielddalaš dearvvašvuođa-, oahppan- ja hálddašanfálaldagaid dán jagi.

  Doarjja lea 427.813 ruvnnu.

  Les på norsk.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK
 • Kautokeino får 5,5 millioner fra fylkeskommunen

  – Det er med glede vi opplever at omstillingsarbeidet i Kautokeino har oppnådd meget gode resultater på kort tid, sier fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Bråthen (Sp), i en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

  Kautokeino kommune fikk formelt omstillingsstatus februar 2019 på grunn av at kommunen var i en svært alvorlig situasjon, både nærings- og samfunnsmessig.

  Kommunen får nå 5,5 millioner kroner i 2023 for å fortsette omstillingsarbeidet som de er i gang med.

  Kautokeino kommune kan søke på tilskuddet igjen i 2024.

  Omstillingsprogrammet varer ut 2025.

  Fylkesrådet bevilger også kommunen et tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings og mestringstilbud for 2023.

  Dette tilskuddet er på 427.813 kroner.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK