Her er studiene med størst mulighet for studieplass

Misfornøyd med karakterene fra videregående skole? Her finner du listen over alle studiene med størst mulighet for studieplass. Og lista er veldig lang!

Samisk høgskole

Sami allaskuvla er en av mange høgskoler som har studier der alle som søkte fikk plass i 2017.

Foto: Sara Ellen Anne Eira / NRK

Husk at siste frist for å søke studieplass, eller å legge til flere studieønsker i søknaden din, er 15. april.

Studiene med størst sjanse for opptak

Drømmestudiet krever kanskje at du har svært gode karakterer fra videregående skole. Men tall fra Samordna opptak fra 2017 viser at valgmulighetene er mange også for deg med litt dårligere karakterer.

Her er listen over studiene der alle som søkte fikk studieplass i 2017:

Sámi allaskuvla

 • Samisk språk og litteratur
 • Duodji og design
 • Reindriftsstudier
 • Samisk barnehagelærerutdanning

UiT Norges arktiske universitet

 • Sikkerhet og miljø
 • Datateknikk, Narvik
 • Elkraftteknikk
 • Maskin, Narvik, nettbasert
 • Automasjon
 • Industriell elektronikk
 • Satelitteknologi, nettbasert
 • Økonomi og administrasjon, Harstad
 • Nautikk
 • Bygg, Mo i Rana
 • Maskin, Narvik
 • Bygg, Narvik, nettbasert
 • Prosessteknologi, Narvik, nettbasert
 • Datateknikk, Narvik, nettbasert
 • Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Tromsø
 • Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Tromsø
 • Barnehagelærer, Tromsø
 • Barnehagelærer, Alta, samlingsbasert
 • Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert
 • Faglærerutdanning i musikk
 • Praktisk prosjektledelse
 • Engelsk
 • Historie, årsstudium
 • Matematikk
 • Nordisk
 • Likestilling og kjønn
 • Datateknikk, Bodø
 • Maskin, Mo i Rana
 • Arktisk friluftsliv, bachelor
 • Regnskap og revisjon
 • Biologi, klima og miljø
 • Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap
 • Økonomi og administrasjon, Narvik
 • Biomedisin
 • Mat og helse
 • Økonomi og administrasjon, Alta
 • Samfunnsplanlegging og kulturforståelse
 • Kunsthistorie
 • Teologi
 • Historie, bachelor
 • Religionsvitenskap, bachelor
 • Idrett, Alta, bachelor
 • Internasjonal beredskap
 • Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Alta
 • Prosessteknologi, Tromsø
 • Allmenn litteraturvitenskap
 • Idrett, Alta, årsstudium
 • Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Alta
 • Bygg, Narvik
 • Drama og teater
 • Romfysikk
 • Medieproduksjon
 • Lektorutdanning trinn 8-13, realfag
 • Lektorutdanning, trinn 8-13, språk og samfunnsfag
 • Medie- og dokumentasjonsvitenskap
 • Pedagogikk
 • Fysikk
 • Geologi
 • Kjemi
 • Matematikk og statistikk
 • Sosialantropologi
 • Sosiologi
 • Statsvitenskap
 • Språk og litteratur
 • Samfunnsøkonomi
 • Religionsvitenskap, årsstudium
 • Prosessteknologi, Narvik
 • Anvendt fysikk og matematikk
 • Satelitteknologi

Nord universitet

 • Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Bodø
 • Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Bodø
 • Barnehagelærer, Bodø
 • Barnehagelærer, Nesna, samlingsbasert
 • Barnehagelærer, Levanger
 • Barnehagelærer, Bodø, samlingsbasert
 • Personalledelse og kompetanseutvikling, Bodø
 • Utmarksforvaltning, årsstudium
 • Historie, årsstudium
 • Økonomi, markedsføring og ledelse, Mo i Rana
 • Nordlige studier
 • Personalledelse og kompetanseutvikling, Vesterålen
 • Sosiologi, Steinkjer
 • Husdyrfag, velferd og produksjon
 • Utmarksforvaltning, bachelor
 • Biologi
 • Musikkpedagog og formidler i kulturskolen
 • Naturforvaltning
 • Geografi, årsstudium
 • Økonomi og ledelse, Mo i Rana, årsstudium
 • Kommunal økonomi og ledelse, årsstudium
 • Husdyrvelferd
 • Geografi, bachelor
 • Idrett, Bodø, bachelor
 • Journalistikk
 • Engelsk, Bodø, bachelor
 • Kunst og håndverk
 • Historie, bachelor
 • Idrett, Levanger, årsstudium
 • Idrettsvitenskap
 • Barnehagelærer, Levanger, samlingsbasert
 • Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Levanger
 • Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Nesna
 • Friluftsliv, Levanger
 • Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag
 • Økonomi og ledelse, Steinkjer, årsstudium
 • Faglærerutdanning i musikk
 • Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Levanger
 • Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Nesna
 • Personalledelse og kompetanseutvikling, Mo i Rana
 • Musikk
 • Internasjonale relasjoner, årsstudium
 • Lektorutdanning i samfunnsfag

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Ingeniør, elkraftsystemer
 • Ingeniør, maskin, Gjøvik
 • Ingeniør, automatiseringsteknikk
 • Ingeniør, produkt- og systemdesign
 • Ingeniør, maskin, fleksibel
 • Yrkesfaglærerutdanning bygg- og anleggsteknikk
 • Yrkesfaglærerutdanning helse- og oppvekstfag
 • Yrkesfaglærerutdanning elektrofag
 • Yrkesfaglærerutdanning teknikk og industriell prod
 • Informatikk, Gjøvik
 • Kunsthistorie, bachelor
 • Tysk, årsstudium
 • Interaksjonsdesign
 • Kunsthistorie, årsstudium
 • Geomatikk
 • Musikkvitenskap, bachelor
 • Antikkens kultur og klassiske fag
 • Bygningsinformasjonsmodellering - BIM
 • Ingeniør, skipsdesign
 • Ingeniørfag, fornybar energi
 • Fransk, bachelor
 • Tysk, bachelor
 • Spansk, bachelor
 • Religionsvitenskap, bachelor
 • Norsk som andrespråk
 • Bærekraftige byggeprosesser, fleksibel

Noroff University College

 • Interactive Media Games, nettbasert
 • Interactive Media Animation, nettbasert
 • Digital Forensics / Digital etterforskning
 • Digital Forensics / Digital Etterforskning
 • Interactive Media Animation
 • Interactive Media Games

Universitetet i Agder

 • Ingeniør, data
 • Ingeniør, fornybar energi
 • Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn
 • Faglærerutdanning i teater
 • Fransk
 • Historie, årsstudium
 • Kunst og håndverk, bachelor
 • Matematikk, årsstudium
 • Nordisk språk og litteratur, årsstudium
 • Oversetting og interkulturell komm., engelsk
 • Filosofi
 • Anvendt filosofi
 • Historie, bachelor
 • Religion, etikk og samfunn, bachelor
 • Drama
 • Kunst og håndverk, årsstudium
 • Religion, etikk og samfunn, årsstudium
 • Fysikk
 • Musikk
 • Tysk
 • Lektorutdanning med matematikk i første studieår
 • Ingeniør, elektronikk
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Matematikk, bachelor
 • Engelsk, bachelor
 • Nordisk språk og litteratur, bachelor
 • Spansk
 • Lektorutdanning med fremmedspr. i første studieår

Universitetet i Bergen

 • Norrøn filologi
 • Engelsk, årsstudium
 • Fransk, årsstudium
 • Historie, årsstudium
 • Kulturvitenskap
 • Nordisk
 • Kjønn, seksualitet og mangfold
 • Tysk, årsstudium
 • Kunsthistorie, årsstudium
 • Filosofi
 • Klassisk filologi
 • Kunsthistorie, bachelor
 • Filosofi
 • Historie, bachelor
 • Aktuarfag
 • Matematikk for industri og teknologi
 • Italiensk
 • Kinesisk
 • Lektorutdanning i fransk
 • Lektorutdanning i tysk
 • Teatervitenskap
 • Fysikk
 • Geovitenskap, retning geologi
 • Kjemi
 • Kjønnsstudier
 • Russisk
 • Engelsk, bachelor
 • Fransk, bachelor
 • Nordisk språk og litteratur
 • Tysk, bachelor
 • Språkvitenskap
 • Retorikk
 • Religionsvitenskap, årsstudium
 • Norsk som andrespråk, årsstudium
 • Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium
 • Geovitenskap, retning geofysikk
 • Meteorologi og oseanografi
 • Petroleums- og prosessteknologi
 • Litteraturvitenskap
 • Arabisk
 • Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor
 • Religionsvitenskap, bachelor
 • Norsk som andrespråk, bachelor

Universitetet i Oslo

 • Realfag
 • Musikkvitenskap
 • Estetiske studier
 • Portugisisk
 • Klassiske språk
 • Religion og samfunn
 • Italiensk, bachelor
 • Tysk, årsstudium
 • India-studier med hindi
 • Teologi
 • Fransk, bachelor
 • Tysk, bachelor
 • Geologi og geografi
 • Geofysikk og klima
 • Spansk, bachelor

Universitetet i Stavanger

 • Ingeniørfag, Elektro
 • Ingeniørfag, Kjemi og miljø
 • Ingeniørfag, Maskin
 • Ingeniørfag, Petroleumsteknologi
 • Religionsstudier
 • Nordisk
 • Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, deltid
 • Drama
 • Restaurantledelse
 • Petroleumsteknologi
 • Offshoreteknologi
 • Informasjonsteknologi
 • Matematikk og fysikk
 • Nordisk språk og litteratur
 • Byplanlegging
 • Ingeniørfag, Petroleumsgeologi
 • Vid vitenskapelige høgskole
 • Kristendomskunnskap/RLE
 • Bibeloversettelse
 • Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.
 • Samfunnsfag, bachelor
 • Teologi, bachelor
 • Samfunnsfag, årsstudium
 • Teologi, profesjonsstudium
 • Religion, kultur og globalisering
 • Kristendom, ledelse og menighetsutvikling
 • Ansgar Teologiske Høgskole:
 • Kristendom religion, livssyn og etikk
 • Interkulturell forståelse
 • Musikkteknologi
 • Teologi
 • Musikk
 • Musikk og helse
 • Interkulturelle studier
 • Praktisk teologi

Det teologiske Menighetsfakultet

 • Kristendom/RLE
 • Samfunnsfag
 • Interkulturell kommunikasjon
 • Teologi, profesjonsstudium
 • Religion, kultur og samfunn
 • Ungdom, kultur og trosopplæring
 • Lektorprogram i RLE/rel. og etikk og samfunnsfag
 • Teologi, bachelor

Høgskolen i Innlandet, studier i Hedmark

 • Barnehagelærerutdanning
 • Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag
 • Faglærerutdanning i musikk
 • Organisasjon og ledelse
 • Bedriftsøkonomi, Rena
 • Idrett
 • Offentlig styring, ledelse og økonomi
 • Samfunnsfag
 • Landbruksteknikk, bachelor
 • Agronomi, bachelor
 • Skogbruk
 • Utmarksforvaltning
 • Agronomi, årsstudium
 • Eiendomsmegling
 • Økonomi og administrasjon
 • Økologisk landbruk
 • Naturmangfold
 • Idrett - spesialisering i trenerrollen
 • Mat, ernæring og helse
 • Serviceledelse og markedsføring
 • Folkehelsearbeid
 • Regnskapsførerfag
 • Grunnskolelærer 1.-7. trinn
 • Grunnskolelærer 1.-7. trinn, samlingsbasert
 • Friluftsliv
 • Engelsk
 • Grunnskolelærer 5.-10. trinn
 • Musikk
 • Landbruksteknikk, årsstudium
 • Norsk
 • Sosialpedagogikk
 • Ledelse og organisasjonsutvikling
 • Lektorutdanning i språkfag

Høgskolen i Innlandet, studier i Lillehammer

 • Film- og fjernsynsvitenskap
 • TV-teknikk
 • Internasjonale studier med historie, årsstudium
 • Kulturprosjektledelse, bachelor
 • Reiselivsledelse
 • Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser
 • TV-ledelse
 • Kulturprosjektledelse, årsstudium
 • Reiseliv og turisme
 • TV-regi
 • Internasjonale studier med historie, bachelor
 • Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Bedriftsøkonomi
 • Statsvitenskap
 • Petroleumslogistikk

Høgskolen i Oslo og Akershus

 • Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi
 • Ingeniør, bioteknologi og kjemi
 • Ingeniør, maskin
 • Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel
 • Yrkesfaglær. bygg/anleggstek., Kjeller
 • Yrkesfaglærerutd. i helse- og oppvekstfag
 • Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag
 • Yrkesfaglærer, elektrofag, Kjeller
 • Yrkesfaglærer, teknikk og ind prod.
 • Barnehagelærerutdanning, deltid
 • Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk
 • Yrkesfaglærerutd i service og samferdsel
 • Yrkesfaglærer, elektrofag, Stavanger
 • Yrkesfagl.utd. i tekn. og industr. prod
 • Lærerutdanning for tospråklige lærere-Samfunnsfag
 • Lærerutdanning for tospråklige lærere - matematikk
 • Ingeniør, energi og miljø
 • Fotojournalistikk
 • Yrkesfaglær. bygg/anleggstek., Kjeller, nettbasert
 • Yrkesfaglærer, elektrofag, Kjeller, nettbasert
 • Yrkesfaglærerutdanning i service og samferdsel
 • Yrkesfaglærer, teknikk og ind prod., nettbasert
 • Yrkesfaglær. bygg/anleggstek., Stavanger

Høgskulen på Vestlandet

 • Ingeniør, brannsikkerhet
 • Ingeniør, automatisering, Førde
 • Ingeniør, elkraft
 • Ingeniør, kjemi
 • Ingeniør, marinteknikk
 • Ingeniør, maskin, Bergen
 • Ingeniør, elektronikk
 • Ingeniør, kommunikasjonssystemer
 • Ingeniør, maskin, Haugesund
 • Ingeniør, produksjonsteknikk
 • Ingeniør, HMS
 • Ingeniør, energi, elkraft og miljø
 • Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Stord
 • Ingeniør, undervannsteknologi, Bergen
 • Barnehagelærer, natur, helse og bevegelse
 • Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet
 • Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk
 • Faglærerutdanning i musikk
 • Engelsk, Sogndal
 • Historie, årsstudium
 • Samfunnsfag, Sogndal
 • Natur- og opplevelsesbasert reiseliv
 • Naturfag
 • Community Music
 • Geologi og geofare
 • Historie, bachelor
 • Kunst og håndverk
 • Grunnskolelærer 1.-7. trinn, musikk
 • Grunnskolelærer 1.-7. trinn, kunst og håndverk
 • Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Sogndal
 • Grunnskolelærer 1.-7. trinn, mat og helse
 • Engelsk, Stord
 • Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Sogndal
 • Grunnskolelærer 5.-10. trinn, musikk
 • Musikk
 • Ingeniør, bygg og anlegg
 • Samfunnsfag, Stord

Høgskolen i Sørøst-Norge

 • Ingeniør, data, Horten
 • Ingeniør elektro - elkraftteknikk
 • Ingeniør, produktdesign
 • Ingeniør, maritim elektro-automasjon
 • Ingeniør bygg - plan og infrastruktur
 • Skipsfart logistikk
 • Ingeniør, elektro
 • Ingeniør, maskin
 • Grunnskolelærer 5.- 10. trinn, Drammen
 • Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden
 • Ingeniør elektro - informatikk og automatisering
 • Barnehagelærer, Horten, deltid
 • Barnehagelærer, Notodden
 • Faglærer i kroppsøving og idrettsfag
 • Faglærer i design, kunst og håndverk
 • Lysdesign
 • Bedriftsøkonomi, Bø
 • Engelsk, Bø, årsstudium
 • Friluftsliv, kultur og naturveiledning
 • Historie, Horten, årsstudium
 • Idrett
 • Matematikk
 • Kulturledelse
 • Natur og miljø, bachelor
 • Siviløkonom
 • Marinteknisk drift
 • Nautikk
 • Idehistorie
 • Økonomi og ledelse, Kongsberg
 • Økonomi og ledelse, Ringerike
 • Visuelle kunstfag og design
 • Folkekunst, bachelor
 • Folkemusikk, bachelor
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Økonomi og ledelse, Bø
 • Historie, Horten, bachelor
 • Ingeniør, data, Kongsberg
 • Leire - kunst og design 1
 • Historie, Bø, bachelor
 • Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1
 • Tekstil - kunst og design 1
 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Horten
 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen
 • Historie, Bø, årsstudium
 • Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn
 • Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Notodden
 • Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn
 • Natur og miljø, årsstudium
 • Norsk, Bø, årsstudium
 • Folkekunst, årsstudium
 • Folkemusikk, årsstudium
 • Kunst og håndverk
 • Tegning - bilde
 • Kunst og design
 • Kroppsøving og idrettsfag
 • Grunnskolelærer 5.- 10. trinn, Horten
 • Naturfag
 • Musikk
 • Ingeniør kjemi - ren energi og prosessteknologi
 • Internasjonal forståelse og samarbeid
 • Ingeniør, mikro- og nanosystemteknologi
 • Ingeniør maskin - maskinteknisk design
 • Norsk, Horten, bachelor
 • Språk og litteratur

Høgskolen i Volda

 • Barnehagelærerutdanning
 • Engelsk, deltid
 • Historie, årsstudium
 • Religion, livssyn og etikk
 • Norsk (nordisk), deltid
 • Samfunnsvitenskap
 • Musikk, bachelor
 • Teater og drama, bachelor
 • Planlegging og administrasjon
 • PR, kommunikasjon og media
 • Kunst og håndverk, bachelor
 • Historie, bachelor
 • Media, IKT og design - mediedesign
 • Barnehagelærerutdanning, deltid
 • Grunnskolelærerutdanning 1.-7. årstrinn
 • Teater og drama, årsstudium
 • Engelsk
 • Kunst og håndverk, årsstudium
 • Grunnskolelærerutdanning 5.-10. årstrinn
 • Mediekunnskap
 • Musikk, årsstudium
 • Språk og litteratur
 • Religion og livssyn

Høgskolen i Østfold

 • Ingeniør, data
 • Ingeniør, elektro
 • Ingeniør, maskin
 • Engelsk
 • Statsvitenskap
 • Tysk
 • Informatikk: design og utvikling av IT-systemer
 • Internasjonal kommunikasjon
 • Samfunn, språk og kultur
 • Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7
 • Fransk
 • Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10
 • Naturfag
 • Musikk
 • Samfunnsfag
 • Ingeniør, industriell design
 • Digitale medier og design

NLA Høgskolen

 • Kommunikasjon, livssyn, kristen apologetikk
 • Barnehagelærer
 • Praktisk teologi og ledelse, Bergen, årsstudium
 • Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen
 • Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Oslo
 • Interkulturell forståelse, Bergen, årsstudium
 • Journalistikk, bachelor
 • Teologi
 • Praktisk teologi og ledelse, Oslo, bachelor
 • Grunnskolelærer, trinn 1-7., Bergen
 • Journalistikk, årsstudium
 • Praktisk teologi og ledelse, Bergen, bachelor
 • Grunnskolelærer, trinn 5-10, Bergen
 • Praktisk teologi og ledelse, Oslo, årsstudium
 • Utøvende musikk, fordypning i korledelse
 • Naturfag (5.-10. trinn)
 • Utøvende musikk, fordypning i låtskriving
 • Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika
 • Interkulturell forståelse, Kristiansand, bachelor
 • Interkulturell forståelse, Bergen, bachelor
 • Religion og kultur