Strømgjerder skaper problemer

Stadig oftere vikler reinen seg fast i strømgjerder på Tjeldøya i Nordland.

Rein fast strømgjerde

Her løsnes reinen fra strømgjerdet.

Foto: Anders Huva

Strømgjerder som ikke tas inn om vinteren, er et problem for reindrifta. Reineier Anders Huva på Tjeldøya i Nordland må relativt ofte ut for å ta rein løs fra båndene til strømgjerdet.

I går var han ute og berget en rein. Den hadde viklet geviret fast i båndene og slitt løs et stykke av strømgjerde.

Rein fast i strømgjerdet

– Jeg fikk et tips om at en rein hadde et strømgjerde etter seg, forteller Huva. Vi var tre mann ute og lette med sneskuter. Vi fikk kastet reinen fast med lasso.

Anders Huva forteller at disse båndene er veldig sterke og solide, noe som skaper mye lidelse for reinene når den vikler seg fast.

– Vi brukte to knipetenger for å løsne båndet fra reinen og trengte 10 minutter før dyret var løs, sier Huva

Økende problem

Dette er et økende problem, mener reineier Anders Huva.

– Det er sikkert ti slike hendelser i året, sier han.

Løsningen på problemet ifølge Huva, er at strømgjerdebåndene ryddes inn om høsten når bøndene tar inn sine egne dyr i fjøset for vinteren.

Leder i Evenes og Tjeldsund bondelag, Trond Bang Johansen, sier at de fleste bøndene tar ned strømgjerdene når beitedyrene tas inn om høsten.

rein fast i strømgjerdet

Reinen har viklet seg godt inn i strømgjerdet.

Foto: Anders Huva