Sparker til byråkrater

Sametingets visepresident Marianne Balto (Ap) ber om at byråkrater må slutte å leke politikere.

Marianne Balto
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg ser grunn til å spørre om det er byråkratene som legger inn politiske føringer. Dette forundrer meg sterkt, sier Balto til NRK Sámi Radio.

Hun svarer ikke konkret på hvilke byråkrater etter hennes syn "leker politikere".

Motorferdsel i utmark har satt sinnene i kok både blant byråkrater, politikere og ikke minst de som kjører i utmarka.

"Strengere"

Tirsdag avdekket NRK Sámi Radio hvordan fylkesmannen i Finnmark tolker den endrede forskriften om motorkjøretøyer i utmark.

– For kjøring i mer rekreasjonsmessig jakt-, fiske- og bærplukkingssammenheng mener jeg reglene er blitt strengere, sa seksjonsleder Ørjan W. Jenssen på fylkesmannens hjemmeside.

Onsdag endret fylkesmannen teksten på hjemmesiden sin (ekstern lenke).

Kommunikasjonsrådgiver Gard Nybro-Nielsen i Miljøverndepartementet opplyste også i en e-post til NRK Sámi Radio at Sametinget ikke så behov til et konsultasjonsmøte om endringene motorferdselsforskriften. Dette førte til sterke reaksjoner fra opposisjonen på Sametinget.

– Dagens praksis gjelder

Visepresident Marianne Balto og kandidat til samme vervet, opplyser at hun i dag har snakket med statsråd Helga Pedersen.

– Jeg har vært i kontakt med regjeringen i dag, og fått forsikringer om at dagens praksis fortsatt gjelder. Dagens motorferdselslov gjelder fortsatt, og det er ikke gjort noen innskrenkninger i forhold til det, sier Balto til NRK Sámi Radio.

LES OGSÅ: Kaos om utmarkskjøring

Hun sier fortolkningen til fylkesmannen i Finnmark kom svært overraskende på henne. Balto sier de var kjent med endringen av forskriftene i vår.

– Vi fikk vite at forskriftene åpnet en utvidet mulighet for utmarksnæringer til motorferdsel for å kunne skape en næring. Vi forsikret under prosessen om hvorvidt dette kunne fortolkes som en innskrenkning av de øvrige rettighetene. Vi fikk da en forskring fra departementet om at det ikke skulle bli noen innskrenkninger, forteller hun til NRK Sámi Radio.

Visepresidenten understreker at dagens dispensasjonspraksis fortsatt gjelder.

Strammer inn barmarkskjøring

Alle kan fortsatt søke om dispensasjon. (Illustrasjonsfoto)

Foto: NRK

– Endringen av forskriften fører til at de få utmarksnæringsutøverne, nærmest kan kjøre fritt i forbindelse med næringsutøvelsen. At andre ikke vil få dispensasjon som i dag, er en total feiltolkning av forskriftene, sier Balto.

– Alle kan søke

Seksjonsleder Ørjan W. Jenssen hos fylkesmannen i Finnmark, henviser NRK til Miljøverndepartementet.

Miljøverndepartementet tar kontakt med NRK Sámi Radio torsdag.

Likevel hersker det fortsatt tvil om hva Miljøverndepartementet egenlig mener.

Kommunikasjonsrådgiver Gard Nybro-Nielsen i Miljøverndepartementet skrev tirsdag til NRK Sámi Radio:

«Når det gjelder bestemmelsene om tillatelse til kjøring så stemmer det at det er satt en økonomisk grense. Dette for å regulere kjøringen i utmark, som jo er forskriftens formål. Det heter i forskriften: Kravet om at virksomheten skal være registrert i Enhetsregisteret, er satt for å sikre at tillatelse til bruk av motorferdsel til utmarksnæring bare gis til de som er næringsdrivende.

Heidi Sørensen

Statssekretær Heidi Sørensen.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Og grensen på rundt 50.000 kroner sammenfaller med hva som er momspliktig, jmf ordlyden i forskriften om at det bare er næringsdrivende i utmark som får kjøretillatelse."

Presset til avklaring

NRK Sámi Radio sitter på dokumentasjon som viser at Sametingets administrative og politiske ledelse, onsdag formiddag ønsket at statssekretæren i Miljøverndepartementet presset Direktoratet for Naturforvaltning til å tilbakevise påstandene om innskrenking slik fylkesmannen hevder.

Ut på dagen sendte statsssekretær Heidi Sørensen (SV) ut en pressemelding om at det ikke er gjort endringer i dispensasjonsbestemmelsene.

– Søknader om dispensasjon til blant annet næringskjøring skal derfor vurderes av kommunen etter de samme regler som før, heter det i pressemeldingen.