Strekene på kartet sprengte budsjettet

Arbeidet med å plassere fjordlinjer i Nord-Norge, som bestemmer hvor større fartøy får fiske, førte til større møtevirksomhet enn først planlagt. Dermed måtte Fjordfiskenemnda få ekstra bevilgning.

 Fiskeridirektoratet

På bildet ser vi et område av finnmarkskysten der Fjordfiskenemnda foreslår å prøve ut en ny fjordlinje-regulering. Den røde linja er nemndas nye forslag. Blått markerer dagens linjer, og lilla linjer viser unntak for seinotfiske.

Foto: Kart: Fiskeridirektoratet

– Dette var ekstraordinært. Normalt skal vi nok klare oss med det vi får og likevel klare å utføre den viktige oppgaven vi er satt til å gjøre, sier leder i Fjordfiskenemnda, Jorhill Andreassen til FiskeribladetFiskaren. (ekstern lenke)

Fjordfiskenemnda har fått en ekstravbevilgning fra Fiskeridirektoratet på 150.000 kroner, som sikrer nemnda ett fysisk møte til i år.

Hyppigere møtevirksomhet på nyåret i forbindelse med fastsetting av fjordlinjer førte til større innhogg i budsjettet enn det som var planlagt.

Telefonmøter i høst

Nemdna, som er oppnevnt blant annet for å foreslå plassering av fjordlinjer som angir hvor det er forbudt å fiske for fartøy over 15 meter, sendte forslag til nye fjordlinjer til høring før sommeren.

Jorhill Andreassen

Leder for Fjordfiskenemnda, Jorhill Andreassen, sier at det er dyrt å reise i kyst-Norge, men at de klarer seg med tre - fire møter i året.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Møtevirksomheten på nyåret betyr også en del telefonmøter denne høsten.

– Da har vi bestemt oss for å ta det neste møtet som telefonmøte 22. og 23. august, og så bestemme oss da hvor vi skal ha og hvilke saker som blir tema på det neste og siste fysiske møtet i år, forteller Andreassen til avisa..

Nemnda er et rådgivende organ i saker som berører folk og virksomheter i de sjøsamiske områdene i nord, med særlig vekt på sjøsamisk bruk.