Ønsker flere utgivelser på kildinsamisk

Samerådets kulturutvalg har delt ut arbeidsstipender på til sammen 60 000 euro.

Samiske bøker

Samiske bøker er en mangelvare og skriftlig materiale på kildinsamisk hører desidert til sjeldenhetene.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Språkforkjemperen Gennadij Lukin, fikk 20 000 € for å fortsette arbeidet med å revitalisere kildinsamisk, som er et av verdens mest truede språk.

Lukin skal samle inn de som fortsatt finnes av muntlig tradisjon i form av fortellinger, sagn og ord og utrykk på kildinsamisk på Kolahalvøya.

Planen er å gi ut det innsamlede materialet, og på den måten bidra til at denne kunnskapen bevares til neste generasjon.

Arbeidsstipender fikk også billedkunstneren Merja Aletta Ranttila og musikeren Niillas Holmberg, begge fra finsk side av Sápmi.

Holmberg lager ny CD, mens Ranttila arbeider med billedbøker.

Samerådet er en paraplyorganisation for samiske interesseorganisationer i Norge,
Sverige, Finland og Rusland.