Støtter nasjonalt kvensk råd

Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk, støtter at det etableres et nasjonalt kvensk råd som skal være en høringsinstans i kvenske saker. Forslaget kommer fra Norske Kveners forbund i forbindelse med regionreformen. Fra før finnes et kvensk råd for Troms. – Det er naturlig å få et råd for hele det nye fylket, men også ideen om et nasjonalt råd er god, mener Ørnebakk.