NRK Meny
Normal

Støtter kritikken mot FeFo

Samarbeidsavtalen som Finnmarkseiendommen (FeFo) har inngått med Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) og NJFF Finnmark får nå kritikk også fra sjøsamisk hold.

Bjarne Johansen, leder i Tana- og omegn sjølaksefiskeforening.

Sjølaksefisker og leder Tana og omegn sjølaksefiskeforening Bjarne Johansen er undrende til hvorfor samiske rettigheter ikke nevnes med ett ord i samarbeidsavtalen mellom FeFo og NJFF.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det er sjølaksefisker og leder i Tana og omegn sjølaksefiskeforening, Bjarne Johansen, som reagerer mot samarbeidsavtalen som styret i FeFo har inngått med NJFF (ekstern lenke) for ett år siden.

Tidligere har også Árja kritisiert trepartsavtalen , og mener at den er et tydelig eksempel på at samiske interesser blir nedprioritert.

– Hvorfor har FeFo valgt å samarbeide kun med dem og ikke også med samiske utmarkorganisasjoner, har Árjas parlamentarisk leder Laila Susanne Vars spurt.

Bjarne Johansen gir full støtte og mener at hele avtalen nå må sies opp.

Savner samiske rettigheter i avtaleteksten

Etter hans mening var det galt av FeFo-styret å inngå avtale uten en høring på forhånd.

– Den burde absolutt vært ute på høring, slik at folket fikk bestemme.

Johansen reagerer spesielt på at samiske rettigheter overhodet ikke nevnes i avtaleteksten.

– Samtidig kan det oppfattes slik at det er NJFF som nå skal ivareta vår kultur, sier Johansen.

I likhet med Árja vil også Bjarne Johansen ha mer åpenhet i FeFo. Han støtter også forslaget om å endre retningslinjene for oppnevning av Sametingets medlemmer til FeFo-styret slik at det kan stilles kompetansekrav til dem. Nå etterlyser han støtte også fra NSR og Arbeiderpartiet.

Styrerepresentanter som er valgt av Sametinget har tidligere tatt kritikken ad notam, men har samtidig avvist påstandene om at de ikke tar hensyn til samiske interesser i deres arbeid.