NRK Meny
Normal

Støtter kampen mot regjeringen

Sametingsrådet med økonomisk støtte til Kystaksjonens markering foran Stortinget neste mandag.

Silje Muotka

– Kystaksjonen som har startet er noe vi med glede fra Sametingets side støtter opp om, og nå får de økonomisk støtte til markeringen foran Stortinget i neste uke, sier Sametingsråd Silje Karine Muotka.

Kystaksjonen har søkt og fått støtte fra Sametinget til markeringen i Oslo, som er mandag i neste uke.

– Jobbet lenge

For Sametinget er det ikke noe nytt at de jobber for å sikre rettighetene for fiskere, og Kystaksjonen jobber for det samme målet som Sametinget har for kystbefolkningen, derfor støtter de også aksjonens politiske krav.

– Kystaksjonen retter søkelyse mot den feilslåtte fiskeripolitikken i Norge, og nå støtter vi aksjonen som krever at dagens fiskeripolitikk endres til det beste for kystbefolkningen, sier Muotka.

Regner med Sametinget

Kystaksjonen startet i Mehamn og initiativtaker Trond Einar Olaussen mener den økonomiske støtten er en bekreftelse fra Sametinget for det de har jobbet i flere tiår, om at retten til fiskeressursene i havet skal tilfalle lokalbefolkningen og at den ikke skal sendes bort.

Trond Einar Olaussen

Initiativtaker til Kystaksjonen, Trond Einar Olaussen, er glad for støtten fra Sametinget til denne aksjonen.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

– Vi søkte Sametinget om støtte for å gi retten til kystfiske et omdømmeløft, og det tror vi at Sametingt kan være med på, sier Olaussen.

70.000 kroner er støtten fra Sametingsrådet til markeringen foran Stortinget i neste uke.

Kan ikke være med

Over 1000 personer venter Kystaksjonen foran Stortinget, mandag i neste uke, men ingen fra Sametingsrådet kan være med.

– Sametinget har plenumsmøte som starter mandag, og vi hadde ønsket å være med på markeringen, men med mange saker må vi være med i plenum neste uke, forklarer Silje Karine Muotka.

Er det riktig at Sametinget støtter slike aksjoner økonomisk?

– Jeg synes at det er riktig at vi støtter akkurat slike initiativ, som er en lovlig markering, sier Muotka.

– Kan oppnå noe

Silje Karine Muotka hører hva statsminister Erna Solberg uttaler om at regjeringen ikke vil gripe inn for å sikre levering av fisk til Norway Seefood sitt anlegg i Mehamn.

– Om ikke statsministeren ser hvor viktig kystbefolkningen er, så er det meget beklagelig, mener Muotka.

Sametingsrådet vil følge Kystaksjonen tett selv om de ikke vil bli med på markeringen i Oslo, 3. mars.

Gir ikke opp kampen

Kystaksjonen ble etablert for å gi en ny debatt om fiskerettighetene, og det har de ifølge Trond Einar Olaussen klart over hele kysten, men etter 3. mars skal legge om takten.

– Vi venter minst 1000 personer til markeringen utenfor Stortinget, men dette er jo bare en start på det videre arbeidet vi har, og jeg har stor tro på at vi skal bli hørt og denne kampen gir vi ikke opp, sier han til NRK Sápmi.