NRK Meny
Normal

Støtter ikke gratis lærebøker

Samefolkets parti mener at Sametinget skal bruke mer penger på å lage samiske læremidler, istedenfor å dele ut bøker gratis til kommunene.

Birger Nymo
Foto: NRK

– Det vil være å frata kommunene ansvaret for samisk undervisning, sier leder av partiet Birger Nymo.

HØR: Birger Nymo

Dermed støtter han ikke Sametingsrådets forslag, om å dele ut samiske læremidler gratis til de kommunene som er pålagt å gi samisk undervisning.

Signaleffekt

– Kommunene kan ikke feie under teppet at samiske elever har rett til tilpasset undervisning, sier Nymo.

Han er bekymret for at kommuner forventer at Sametinget skal ta all økonomisk avlastning, hver gang det blir snakk om å oppfylle rettigheter for samiske barn.

Barnslig

Rådsmedlem Jørn Are Gaski mener det blir barnslig av Nymo å krangle over hvem som skal ta regningen for at samiske lærebøker faktisk når frem til skolene.

Jørn Are Gaski

Jørn Are Gaski

Foto: Piera Balto / NRK

– Her er det voksne som må ta ansvar for at barn får det de har krav på, sier Gaski.

HØR: Jørn Are Gaski

Han mener at fylkesmennene lukker øynene for kommuner som bryter loven når det gjelder samisk undervisning.

– Dessverre prioriterer ikke kommunene samiske lærebøker, sier Gaski.

Ikke dyrt

Derfor mener Gaski at det er rett av Sametinget å sørge for den siste biten slik at bøkene havner hos elevene.

– Sammenlignet med produksjonsutgifter er det et lite beløp for Sametinget å spandere samiske læremidler på kommene.