Støtter ikke forslag om rovdyrsreservater: – Rovdyr vil søke matfatet

Sauebonde Steinar Gamst i Birtavarre i Kåfjord er imot å verne rovdyr. Han mistet 28 lam og fem voksne sauer til rovdyr siste beitesesong.

Sau tatt av rovdyr

Nå vil norske fagbiologer verne rovdyrene, men dette liker sauenæringen lite.

Foto: Jørn Kjonerud

Norske fagbiologer og Norsk institutt for naturforskning (NINA) foreslår å verne rovdyrene i Norge ved at husdyr og beitedyr forbys fra enkelte områder . Dette liker ikke sauenæringen som mister en god del dyr i beitesesongen.

Sauebonde Steinar Gamst

Sauebonde Steinar Gamst ønsker ikke å verne om rovdyrene, da må de i hvert fall gjerdes inne.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Mistet mange sau til rovdyrene siste beitesesong

Sauebonde i Kåfjord Steinar Gamst mistet 28 lam og fem voksne sauer til rovdyr siste beitesesong. Gamst sier at dette er mye av en besetning på 90 vinterforede sauer. Det er unormalt å miste så mye dyr, mener han.

Gamst forteller at det tidligere to sauebønder i området, som tilsammen mistet enda mer, men når de sluttet med drifta, da fikk han større rovdyrtap.

– Rovdyrene må gjerdes inne

Norske fagbiologer foreslår at man i reservater bygger levedyktige bestander av bjørn, ulv, jerv og gaupe. I deres opprop til Stortingets energi- og miljøkomité heter det at rovdyra må forsynes med tilstrekkelig hjortevilt og bedøves og bringes tilbake om de vandrer ut av området.

Gamst mener at man må gjerde inn rovdyrene, for rovdyr vil søke andre beiteområder.

– Gaupa er spesiell, den dreper rein og sau bare for å drepe, det er en del av leken, sier Gamst. Hvis forslaget blir tatt godt i mot hos politikerne, så har ikke Steinar Gamst forslag hvor et slikt område bør være, det har han for lite kjennskap til.

– Så du støtter ikke forslaget om å verne rovdyrene?

– Nei, det er bortkastet for rovdyrene må ha mat, og de drar bare dit hvor det er mat.

Hør intervju med sauebonde Steinar Gamst om forslaget:

Sauebonde Steinar Gamst tror det er bortkasta å verne om rovdyrene.