– Vi støtter de historiske rettighetene

Irene Lange Nordahl (Sp) frir til fjordfiskerne i Finnmark.

Irene Lange Nordahl
Foto: Fotograf Lena Sørensen

Senterpartiet støtter kyst og fjordfiskerenes historiske rettigheter i Finnmarkd,hevder Stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl nå like før regjeringen skal ta stilling til Kystfiskeutvalgets innstilling.

– Grunnlag basert på historikk

Nordahl begrunner støtten de gir til kyst og fjordfiskere i Finnmark på følgende vis:

– Senterpartiet støtter de historiske rettighetene. Det vi i Senterpartiet er særlig opptatte av, er å styrke fjordfiskernes grunnlag for å drive fiske. Og dét basert på den historikken og de utredningene som har vært.

– Et godt vedtak

Nordahl støtter Finnmark Fylkestings vedtak i forbindelse med Fiskeri- og havbruksstrategier for Finnmark 2011-2014, hvor det blant annet står:

«Et prioritert mål er at fiskeri- og havbruksnæringen fortsatt skal bidra til vekst og utvikling for næringsliv og lokalsamfunn i Finnmark. I denne sammenhengen er sikring av kvotegrunnlaget, finnmarkingers rett til å drive fiske i Finnmark samt rekruttering til begge næringene viktige fokus- og innsatsområder.»

– Vedtaket til Finnmark Fylkesting synes jeg er et godt vedtak. Det gir gode innspill og klare meldinger til staten, sier Nordahl.

– Det tar jeg sterk avstand fra

Stortingrepresentanten lover at partiet snakker fjordfiskernes sak, og tilbakeviser påstander om at de tidligere har gjort det motsatte:

– Jeg legger til grunn, og det vi er spesielt opptatt av i Senterpartiet, er at vi skal komme godt ut av det med hensyn til fjordfiskernes framtidige virke. For det er viktig for bosetningen i Finnmark, og det er viktig for bosetningen langs kysten.

– Men under valgkampen til siste stortingsvalg, ble det hevdet fra Arbeiderpartiet ganske sentralt, at Senterpartiet var en bremsekloss i nettopp dette spørsmålet..

Nei, det tar jeg sterk avstand i fra. Senterpartiet er veldig opptatt av fjordfiskernes vilkår, sier Irene Lange Nordahl til NRK.