NRK Meny
Normal

Støtte til unge fiskere

Sametingsrådet har bevilget 400.000 kroner til unge etablerere i fiskerinæringen.

Fiskebåt i Nesseby

Muotka understreker at Sametingsrådet ønsker å styrke hele næringens infrastruktur.

Foto: Piera Balto / NRK

Fisker Magnus Olsen fra Kvænangen og Stjernøy Kystfiske AS er tildelt 200.000 kroner hver.

– Det er gledelig at nordnorsk ungdom ser for seg en yrkeskarriere som fiskere. De siste års utvikling har gjort fiskeryrket svært kapitalkrevende, spesielt for unge i oppstartsfasen. Vi håper tilskudd fra på sikt skal bedre rekrutteringen i næringen, sier Silje Karine Muotka.

Midler til fartøyinvesteringer
Silje Muotka

Muotka håper på bedre rekruttering i næringen.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Sametingsrådet har i denne omgang bevilget midler til fartøyinvesteringer. Muotka understreker at Sametingsrådet ønsker å styrke hele næringens infrastruktur, og påpeker at aktører i næringen også kan søke tilskudd til mottaksanlegg og serviceanlegg for lokale kyst- og fjordfiskere.

– Vårt mål er å styrke fiskerinæringen i kystsamfunnene, og da er det avgjørende for oss å sikre nyrekruttering til yrket. Men det er krevende for unge etablerere å sikre finansiering til både fartøy og kvoter.