Støtte til samisk prevensjons-app

Snart kommer en applikasjon som har informasjon om prevensjon på samisk.

Kondom med samisk tekst

Kondominformasjon slik artikkelforfatteren ser det for seg. Den samiske teksten betyr: Bruk kondom når du har sex!

Foto: Fotomontasje: Dan Robert Larsen / NRK

Sametingsrådet har bevilget støtte til Ravn studio As til utvikling av en applikasjon på samisk om prevensjon.

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen.

Foto: Dan Robert Larsen

En undersøkelse, som er gjort i forbindelse med Verdens prevensjonsdag, viser at i Europa er gutter i Norge dårligst på å bruke prevensjon og terskelen for å søke informasjon om seksuell helse er for enkelte grupper svært høy.

– Sex og prevensjon er fremdeles et sensitivt tema, som er vanskelig å snakke om på et fremmed språk. En applikasjon på eget språk kan både heve kunnskapen og senke terskelen for å snakke om alle sider ved seksuell aktivitet og helse, uttaler rådsmedlem Henrik Olsen (NSR).

Forskning viser at mange strever med å bruke prevensjonsmetoder på riktig måte, til tross for at det finnes pålitelige prevensjonsmetoder.

Målet med applikasjonen for ungdom er å skape bevissthet rundt prevensjon, uønsket graviditet og kjønnssykdommer gjennom et medium som unge kjenner godt.