Stortingshøring: – Å nekte en gransking av fornorskningen er nesten umulig nå

Kontrollkomiteen på Stortinget vil ha åpen høring om sannhetskommisjonen om fornorskningen av samene. Nå tror sametingspolitiker at en slik kommisjon er umulig å stoppe.

Samisk og norsk flagg, Stortinget

SAMISKE ORGANISASJONER INVITERES: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité iniviterer samiske og kvenske organisasjoner til Stortinget for å uttale seg om fornorskningen.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

– Jeg har tro på at det vil være flertall på Stortinget for å få nedsatt en sånn kommisjon, sier sametingsrepresentant Henrik Olsen (NSR) optimistisk til NRK.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har nemlig besluttet å holde en åpen høring om behovet for en sannhetskommisjon om fornorskningen av den samiske og kvenske befolkningen i Norge.

Henrik Olsen

HAR TRO: Sametingsrepresentant Henrik Olsen tror at Stortinget vil ha flertall for en sannhetskommisjon.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det var SVs stortingsrepresentanter Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes som kom med forslaget om at kontrollkomiteen skulle ta det opp saken.

Mange samer sliter fortsatt med det de opplevde under fornorskningstiden. Kongen har offentlig bedt om unnskyldning fra det samiske.

NRK avdekket tidligere i år hvordan regjeringen ville unngå granskning av fornorskningen. Ingen har foreløpig fra regjeringens side så langt kommentert det hemmelige notatet.

Sametingspresidenten er glad

Sametingspresident Vibeke Larsen er glad for at Stortinget nå ønsker en åpen høring.

Vibeke Larsen i Sametingets kantine

FORNØYD: Sametingspresident Vibeke Larsen er glad for at kontrollkomiteen tar saken alvorlig.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– En åpen høring vil kunne belyse hvorfor det er nødvendig med en slik granskning og jeg er glad for at komiteen er enig, sier Larsen.

Aktuelle organisasjoner og institusjoner kan melde sin interesse for å uttale seg under den åpne høringen. Etter at høringen er gjennomført vil kontrollkomiteen gi sin innstilling til saken, og før 21. juni i sommer vil Stortingets plenum debattere saken.

– Hensikten er ikke å fordele skyld,

Forslagsstiller og stortingsreprensentant fra Finnmark, Kirsti Bergstø (SV), håper at mange kommer med sine syn under høringen.

– Og at gode argumenter kommer fram, og at de partiene som enda ikke har tatt stilling, blir overbevist om viktigheten og nødvendigheten av at det settes ned en sannhetskommisjon, sier hun.

Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø inne på Stortinget

VIL HA ANDRE PARTI MED SEG: SVs stortingsrepresentant Kirsti Bergstø håper at de andre partiene vil forstå nødvendigheten med en sannhetskommisjon.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Stortingsrepresentanten mener at en granskning av fornorskningen vil gjøre at man vil forstå sin fortid, hva fornorskningspolitikken har innebært og hva den har hatt å si for det norske samfunnet.

– Hensikten er ikke å fordele skyld, men å søke sannhet for å i større grad ha en kunnskapsbasert og riktig politikk for å fremme språk, kultur, næring og levesett fremover. Og ikke minst også det kvenske språket og kulturen, sier SVs stortingsrepresentant Kirsti Bergstø.

Tror ikke det er mulig å stoppe

Sametingspresidenten mener det er Stortingets ansvar.

– Jeg er enig med forslagsstillerne som påpeker at det er Stortinget, som bærer ansvar på vegne av Norge, som bør ta initiativ til en slik granskningskommisjon, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

Det er ikke fullgod forståelse for nødvendigheten av en sannhetskommisjon i regjeringens apparat, tror sametingsrepresentant Henrik Olsen.

Han håper at flere partier på Stortinget følger opp Sosialistisk Venstrepartis initiativ.

– Jeg tror at å nekte og nedsette en granskningskommisjon om fornorskningen i Norge, er nesten politisk umulig i dag, konkluderer Olsen.