Stortinget stanser ikke reinslakt

Stortinget vil ikke være med på å utsette tvangsslaktingen av Jovsset Ante Saras rein. Sara blir nødt til å redusere reinflokken før nyttår.

Jovsset Ante Sara
Foto: NRK Sapmi / NRK

Det ble klart sent tirsdag kveld da Stortinget behandlet saken. Et forslag om å utsette saken tapte avstemningen med bare tre stemmer.

Den rødgrønne opposisjonen, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, fremmet forslaget om at tvangstiltaket mot Sara bør utsettes til FNs menneskerettskomité har gjort sin vurdering av saken.

I oktober kom Landbruksdirektoratet, som regulerer reintallet, med et pålegg om å følge dommen fra Høyesterett. Sara må redusere flokken ned til 75 før nyttår.

Sara har fremmet saken til FN, og ber om at staten venter med slaktingen til FN har vurdert saken.

Prinsippsak

SVs Torgeir Knag Fylkesnes er en av initiativtakerne i saken og har fremmet forslaget til næringskomiteen.

– Det er feil å tro at FN ikke har noen betydning for norsk rettssystem, sier han.

Fylkesnes mener at det er en viktig sak.

Torgeir Knag Fylkesnes
Foto: Samuel Frode Grønmø / NRK

– Dette er stor prinsipiell sak og en test på om den norske reindriftspolitikken holder vann menneskerettsmessig. Det er ting som kan tyde på at det ikke holder vann, sier Fylkesnes.

Vil ha likebehandling

Forslaget fra de rødgrønne fikk sterkt motstand fra Frp.

Partiets reinpolitiske talsmann Bengt Rune Strifeldt mener det er urimelig at Sara skal være den eneste som slipper redusere flokken når 230 andre siidaandeler har gjennomført påleggene.

– Dette ville stride imot prinsippet om likebehandling og forutberegnelighet.

Bengt Rune Strifeldt

Partiets reindriftspolitisk talsmann Bengt Rune Strifeldt fra Finnmark.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Strifeldt mener også det er merkelig at de rødgrønne partiene ser bort fra at vedtaket er gjort med hensyn til overbeiting og økologisk bærekraft.

Protesterer med 5000 andre

Før Stortingets behandling av saken gjennomførte overrakte Jovsset Ante Saras søster Maret Anne en protest utenfor Stortinget. Med koften vrengt overrakte hun 5000 underskrifter fra hele verden mot nedslaktingen.

– Det er hårreisende det dere gjør nå, sier Maret Anne Sara.

Sara vil at Stortinget skal stoppe tvangsslaktingen til broren Jovsset Ante Sara, mens de venter på svar fra FNs menneskerettighetskomite.

SISTE BØNN: Stortinget fikk overrakt 5000 underskrifter, for å prøve å stoppe slaktingen av reinsdyrene Jovsset Ante Sara.