Stort jordras i Sørkjøsen stenger E6

Det gikk et stort jordras i Sørkjosen i Nordreisa kommune sist natt. Småbåthavna er helt rasert etter raset. E6 er stengt inntil videre og all ferdsel nordover går via Skibotn og Finland.

Småbåthavna i Sørkjosen er smadret etter at det gikk stort jordras i natt. Store jordmasser er rast ut i havet.

Ingen tatt av raset

Ingen personer er tatt av raset. Alle personer som bor i de tre husene nærmest raset er evakuert fra området. Parkeringsplassen og den gamle Hansen-kaia er også tatt av raset.

-Nå venter vi på en geotekniker til området for å kunne si noe om området rundt, sier politibetjent og innsatsleder på stedet, Stig Rasmussen til Framtid i Nord-avisa.

Store bevegelser

Halve moloen er borte. Det ligger endel båter i havna og flere kan ha sluppet unna uten så store skader. Nå vet vi veldig lite før vi har fagfolk her, men vi ser at det har vært store bevegelser i sjøen her tidligere, sier Rasmussen.

Politiet har stengt E6. All trafikk nordover skjer via Skibotn og Finland, sier vegvesenet i sine nettsider.