NRK Meny
Normal

Stort behov for fosterhjem

Bufetat region nord, har aldri tidligere rekruttert så mange fosterhjem i Nord-Norge som i 2012. Likevel har behovet aldri vært større.

Fosterhjem - illustrasjon

Fosterhjem.

Foto: Illustrasjonsfoto / Scanpix

Bufetat region nord rekrutterte 172 nye fosterhjem i 2012. Det er en økning på 33 prosent fra året før.

Klarer ikke å dekke etterspørselsen

Antall barn som har ventet på et fosterhjem mer enn 6 uker er 38 opp mot 17 i 2011. Det er en økning på 123,5 prosent fra året før.

– Til tross for at vi aldri tidligere har rekruttert så mange fosterhjem, klarer vi ikke å dekke etterspørselen fra kommunene, sier regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat, region nord.

Bergstrøm forteller at det kommunale barnevernet er tilført om lag 50 årsverk over de tre siste årene som følge av øremerkede midler, og Bergstrøm antar at etterspørselen har en sammenheng med dette.

– Dette gir seg utslag av at man avdekker flere saker der barn har behov for assistanse, også utenfor eget hjem.

Regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm

Regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm

1100 barn i fosterhjem i nord

For å finne riktig fosterhjem til det enkelte barns behov, må Bufetat ha flere tilgjengelige hjem enn antall barn, for å få en god matching mellom barnet og familien. Det er Bufetat som har ansvar for rekruttering, formidling og opplæring av fosterhjemmene.

Norge ligger på topp i bruk av fosterhjem. Totalt bor om lag 9600 barn i fosterhjem. Rundt 1100 disse befinner seg i Nord-Norge.

– Behovet er fortsatt økende. I år regner vi med å måtte rekruttere om lag 200 nye hjem for å dekke behovet, sier Bergstrøm.

Trenger også samiske hjem

Bufetat opplever også etterspørsel etter fosterhjem som har samisk språk og kultur kompetanse eller bakgrunn.

– Da jobber vi systematisk for å kunne rekruttere gode familier også i det samiske miljøet.

Barn fått økt status

Professor Amy Holtan ved Universitetet i Tromsø mener at barn har fått økt status og samfunnet er mer oppmerksom på barns situasjon. Samtidig har det vært en vekst i både kunnskap og økonomi i barnevernsapparatet. Samfunnet har også endret seg.

– Når enkeltfamilier fikk utfordringer ble dette tidligere ordnet privat ved at barn bodde i perioder hos slektninger eller andre. Nå tar barnevernet seg av dette, mener Holtan, som forsker blant annet i tema som barnevern, barn under offentlig omsorg, kjønn, familie og barndomssosiologi, lokalsamfunn, levekår og oppvekstmiljø.