Største ja-kommune

Papirstemmene etter folkeavstemningen i Finnmark viser at 461 stemte nei til sammenslåing med Troms, mens 123 ja stemt ja. Kautokeino ble største ja-kommune med 46 ja-stemmer av 195 stemmer. Det endelige resultatet blir klart etter at nettstemmene er telt opp, og det skjer trolig 16. mai.