Største gruppen innvandrere

Øst-Europeere er den største gruppen innvandrere i Finnmark. Det kommer fram etter at Statistisk sentralbyrå i dag frem tallene for folkevekst og folkemengde. I Statistisk sentralbyrå sier dem at i Finnmark er de største gruppene også finlendere, asylanter fra Afrika og Asia, og nå også flere folk fra Syria.