Større lønnsforskjeller

For fem år siden tjente reineierne og bøndene omtrent det samme. Men siden det har inntektene i de to næringene gått i stikk motsatte retninger.

Traktor
Foto: Bjørn Opsahl / NRK

I 2003 var en bondes og en reineiers pengebok like stor. Men siden det har reineierens pengebok blitt tynnere, mens bondens pengebok har blitt litt tykkere.

Lønnsforskjellene har økt

Statlige tall NRK Sámi Radio har sammenliknet, viser at både en reineier og bonde i 2003 hadde under 160.000 kroner i inntekt. Fire år senere var inntekta i reindrifta bare 137.000 kroner, mens en bonde da tjente cirka 185.000 kroner.

Men det var først da de to næringene for alvor begynte å gå hver sin vei økonomisk. Neste år vil inntekten per årsverk være 220.000 kroner i jordbruket.

NRL leder Nils Henrik Sara
Foto: Liv Inger Somby

Forskjellen ligger i avgiftene på kjøretøy og drivstoff

Leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, Nils Henrik Sara, forklarer det blant annet med at reineierne har fått økte utgifter med motorkjøretøyer.

– I motsetning til bonden må reineieren betalte avgifter både for kjøretøy og drivstoff, sier Sara.

Korte nyheter

 • UNN i gul beredskap

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) går fra i dag over fra grønn til gul beredskap etter at det har vært en jevn økning av innlagte pasienter med covid-19 den siste uken.

  Det innebærer at UNN forbereder opptrapping av pandemidrift, og vurderer ekstra bemanning og tilrettelegging av flere sengeplasser for disse pasientene.

  Per nå skal det være 15 pasienter med covid-19 innlagt, 14 i Tromsø og én i Narvik. Det er høyeste antall innleggelser siden pandemien startet.

  UNN Tromsø
  Foto: Fabian Ubeda
 • Guokte ođđa njoammuma Kárášjogas

  Dán vahkkoloahpa lea guovtti olbmos duođaštuvvon korona Kárášjogas. Nu lea gielddas dál njealji olbmos korona.

  Guoktásis eai dieđe gos njoammun boahtá. Buohkat leat ollásit boahkuhuvvon.

  Kárášjoga gielda ávžžuha olbmuid garvit dárbbašmeahttun oktavuođa earáiguin go iežas lagamusaiguin dassážii gielddas čielggadit njoammundilálašvuođa.

  Karasjok kommune logo
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Norrbotten šaddá ruoksadin

  Mánnodaga rájes rivdet sisabeassan njuolggadusat Norgii. Dál fertet erremii jus boađát Norrbottenis Ruoŧas, Ungáras ja golmma guovllus Suomas. Dat golbma guovlu leat Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Vasa.

  Errengáibádus guoská dušše daidda geain ii leat koronasertifikáhtta. Mánát ja nuorat vuollel 18 jagi eai dárbbaš erremii.

  Lassin Norrbottenii, de lea Ruoŧas ain errengáibádus olbmuide geat bohtet Stockholmmas, Västerbottenis ja Västermanlandas.

  Dat riikkat bissot ain ruoksadin dahje sevdnjes ruoksadin, ja nu lea ain errengáibádus daidda geat bohtet doppe: Belgia, Bulgaria, Greika, Irlánda, Kroátia, Luxemburg, Slovakia, Šveica, Duiska, Nuortariika, Estteeana, Látvia, Lietuva, Románia, Slovenia ja Stuorra- Británnia.

  Utsikt mot Kirunas nye bysentrum
  Foto: Kiruna kommune