Større fokus på sikkerhet

Barentshavkonferansen i Hammerfest vil i år ha et større fokus sikkerhet i oljebransjen. Petroleumstilsynet har som hovedfokus at "Trenden skal snus", etter at det de siste årene har vært en dramatisk oppgang i alvorlige hendelser på norsk sokkel. Kommuneansatt for miljø og utvikling i Hammerfest kommune Jan Ekeland, mener at dette er et godt skritt framover.