– Viktig for bysamer at Tromsø-avtalen lykkes

Sametinget håper at flere byer i Norge vil følge Tromsøs eksempel.

Tromsø

Tromsø er den først bykommunen som har inngått et forpliktende samarbeid med Sametinget vedrørende sitt tilbud til den samiske befolkningen.

Foto: Thomas Sørensen / NRK

– Vi er i dialog med Alta og Oslo for å få i stand lignende samarbeidsavtale, og derfor er vi opptatt av at avtalen med Tromsø skal fungere best mulig, sier Ann-Mari Thomassen.

Den 8. oktober 2013 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune og Sametinget.

Avtalen skal nå evalueres og Gáisi giellaguovddáš/språksenter og Sametinget inviterte samiske organisasjoner, den samiske befolkningen og andre interesserte til et åpent stormøte Tirsdag 19. august på Rådhuset.

– Viktige innspill

Ann-Mari Thomassen

Ann-Mari Thomassen håper på stort oppmøte når samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Tromsø kommune skal evalueres av bysamer og andre interesserte.

Foto: Privat

Samarbeidsavtalen skal etter planen sikre at den samiske befolkningen i Tromsø kan ta vare på og utvikle sin kultur, sitt språk og sitt samfunnsliv.

Selv om mesteparten av disse rettighetene er sikret samene ved lov, er det mange kommuner som fortsatt ikke oppfyller sine forpliktelser.

Avtalen innebærer årlig oppfølging som gir de samiske brukerne i kommunen gode muligheter til å foreslå justeringer, mener Thomassen.

– Jeg håper at riktig mange samer kommer på folkemøtet tirsdag fordi dette er erfaringer som er nyttig for andre bysamer, sa Sametingsråd Ann-Mari Thomassen dagen før folkemøtet.

Onsdag 20.august, dagen etter folkemøtet, møtte Sametinget og Tromsø kommune til politisk oppfølgingsmøte om samarbeidsavtalen.

– Flere byer står for tur

Sametinget har i flere år hatt lignende avtaler med fylkeskommuner i nord, og enkelte kommuner, mens Tromsø er den første bykommunen som har underskrevet en slik forpliktende samarbeidsavtale med Sametinget.

Derfor er det viktig for Sameinget at avtalen betyr en forskjell for samene som bor i Tromsø.

– Det er viktig for oss at avtalen faktisk fungerer slik den skal, slik at vi har noe å vise til overfor andre bykommuner som vurderer å inngå lignende samarbeidsavtaler med Sametinget, Thomassen.

I tillegg til Alta og Oslo, har også Bodø signalisert at de er positiv til å ha en dialog med Sametinget om en slik avtale.

samarbeidsavtale signering

Tromsøordfører Jens Johan Hjort og daværende Sametingspresident Egil Olli fotografert etter signeringen av samarbeidsavtalen.

Foto: Skjermdump fra Sametingets Facebook side

Korte nyheter

 • Kárášjoga eatnamat gullet FeFoi

  Finnmárkkoopmodat (FeFo) dat galgá hálddašit ja oamastit Kárášjoga guovllu eatnamiid iige Kárášjoga álbmot, nu oaivvilda FeFo vástádusas Finnmárkku meahcceduopmostullui. Kárášjoga álbmot váiddii Kárášjoga eatnamiid hálddašanvuoigatvuođaášši Meahcceduopmostullui geassemánu 10. beaivve. FeFo direktevra Jan Olli dadjá, ahte dat maid advokáhta čállá, lea FeFo čilgehus ja gáibádus Meahcceduopmostullui go dat meannuda ášši. Dál dát ášši lea Mehcceduopmostuolu duohken, dadjá Olli. Finnmárkku kommišuvdna celkkii iežas raporttas 2019 ahte Kárášjoga gieldda eatnamat gullet Kárášjoga álbmogii.

  Jan Olli
  Foto: Jan Henrik Hætta / FeFo
 • Nannegoahtá eanageavahanáššiid

  NBR áigu dál buorebut bargat ja nannet boazodoalu eanageavahanáššiid dáfus. Mihttun lea sihkkarastit boazodoallu váldojuvvo vuhtii almmolaš plánain ja nákcet buorebut dustet jearaldagaid mat bohtet boazodoalu vuoigatvuođaid dáfus. Ja danne ohcetge dál guokte ráđđeaddi dáid bargguid doaimmahit.

  Reindrift og nussir
  Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK
 • Seminára Fovsen-duomus

  Oslo universitehta juridihka fakultehta lágida seminára Alimusrievtti stuorrakámmira mearrádusas mas dat celkkii, ahte Fovsen bieggaturbiinnaid huksen ja eatnamiid bággolonisteapmi lea lobihis mearrádusat ja rihkku álgoálbmotvuoigatvuođaid ON artihkkala 27 vuođul. Semináras geahčadit dárkileappot duomu sisdoalu ja makkár váikkuhusat das leat. Seminára lea otne golggotmánu 26. beaivve.

  Vindmøller i solnedgang i Roan på Fosen
  Foto: Linda Bjørgan / NRK