Storm rundt Læstadius

– Seksuelle overgrep skal inn for retten, det blir feil å løse slike alvorlige saker over kjøkkenbordet, sier lederen for predikantene i Lyngen.

Nils Einar Samuelsen

Predikant Nils Einar Samuelsen, oppfordrer overgrepsofre å melde saken inn til politiet.

Foto: Roger Manndal, NRK

Lars Levi Læstadius`navn, er igjen i medienes søkelys.

Ordene Læstadianer og overgrep, har prydet mange avisoverskrifter.

Både i Finland og i Norge, har det i de siste årene framkommet grusomme beretninger om seksuelle overgrep mot barn, og fortielse innenfor bevegelsen.

– Føler du skyld?

Læstadius ble selv kalt inn på teppet i etterkant av Kautokeino-opprøret i 1852, og ble spurt om han følte noe skyld over tragedien som skjedde i Kautokeino.

Se mini-dokumentaren her:

Video Storm rundt Læstadius

Storm rundt Læstadius

Korte nyheter

  • Eanetlohku rihkku árbevieru

    Ođđa sámediggeráđđi ja Bargiidbellodat lea soahpan válgateknihkalaš ovttasbarggu, mii dáhkida Bargiidbellodahkii sihke dievasčoahkkinjođiheaddji ja bajásšaddan-, fuolahus- ja oahpahuslávdegotti jođiheaddji. Dáinna rihkku eanetlohku Sámedikki árbevieru, go Nordkalottfolket dat livččii nubbin stuorámus bellodahkan oažžut dievasčoahkkinjođiheaddji. Dál beassá Bb Tom Sottinen joatkit.

    Sametingsrådet og Ap samarbeid
    Foto: John Henrik Guttorm / Ap
  • Galgá leat časkan nuppi

    Okta Sis-Finnmárku dievdu lea áššáskuhtton go galgá leat nuppi olbmo časkán ovtta barttas mannan čavčča. Diggebáhpiriin boahtá ovdan ahte son oaččo 10 000 ruvdnosaš sáhku. Ášši gieđahallo Sis ja Nuorta Finnmárkku diggegottis skábmamánu 15.beaivvi Čáhcesullos.