Hopp til innhold

Storflom kan gjøre bygda uten drikkevann

En analyse fra NVE viser at det kan bli storflom i store deler av landet. Ordføreren i Kautokeino er forberedt på det verste.

Kautokeino

STORE SNØMENGDER: I Kautokeino ligger det fortsatt store mengder snø på marka. Hvis alt dette smelter veldig fort så kan det bli storflom.

Foto: Julie Groseth / NRK

Hans Isak Olsen er ordfører i Kautokeino. Han representerer Fastboende Liste.

FORBEREDT: Ordfører Hans Isak Olsen i Kautokeino.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

– Det første vi må sikre er tilgangen til rent drikkevann. Drikkevannskilden vår ligger nær Kautokeinoelva og det skal ikke veldig stor flom til før pumpestasjonen stanser, sier ordføreren i Kautokeino, Hans Isak Olsen.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget en vårflomanalyse for hele landet. I analysen kommer det frem at sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 90% sannsynlighet.

Ledelsen i kommunen har sett på hvilke samfunnskritiske funksjoner som må sikres.

Ligger utsatt til

Det er også en matbutikk og noen privathus i Kautokeino sentrum som ligger utsatt til.

– Under storflommen i 1968 var det en matbutikk der hvor Rema 1000 nå ligger og den ble rammet av flommen. Hvis det blir like stor flom i år så kan denne forretningen bli under vann. Dette må vi forebygge, forklarer Olsen.

Mye snø gjør at det kan bli storflom mange steder i landet, spesielt i Nord-Norge.

Inger Karin Engen, NVEs flomvarslingstjeneste

MÅ VÆRE FORBEREDT: Hydrolog og flomvarsler Inger Karin Engen ber kommunene å være forberedt på storflom.

Foto: NVE

– Det er veldig mye snø i høyereliggende strøk i Sør-Norge og stort sett i hele Nord-Norge. Dette øker sannsynligheten for at det blir en stor vårflom, opplyser hydrolog og flomvarsler Inger Karin Engen til NRK.

NVE har beregnet snømengder for hele landet basert på nedbør- og temperaturdata fra Meteorologisk institutt siden 1958.

– Disse beregningene viser at årets snømengder i Troms og Finnmark er blant de største i perioden det er utført beregninger for, sier Engen.

Deler av Masi under vann

Den lille bygda Masi ligger slik til at en storflom kan legge en del av bebyggelsen under vann.

Det er 40 prosent sannsynlighet for at Masi opplever en ekstrem situasjon, som forekommer svært sjelden. Situasjonen krever sterk oppfølging og kan medføre store skader.

Mázes vuordán guhká

LIGGER UTSATT TIL: Kirka i Masi ligger høyt oppe og vil trolig være trygg, men store deler av bygda ligger utsatt til.

Foto: Piera Balto / NRK

– Hvis det blir veldig varmt og i tillegg nedbør, så kan det bli storflom og skader på utsatte steder. Men hvis det blir en kjølig vår er det 95 prosent sannsynlighet for at flommen bare litt større enn vanlig, opplyser Engen.

Ordføreren i Kautokeino er klar over situasjonen.

– I 1968 ble flere hus i Masi under vann. Nå vil vi sende ut en advarsel til alle husstander i bygda om at det samme kan skje igjen. Det er viktig at de er forberedt, sier Olsen.

Husker flommen i 1968

Hans Isak Olsen var ikke gamle karen i 1968, men han husker storflommen.

– Jeg husker den veldig godt. Da var jeg ti år gammel. Familien vår bodde veldig nært elva og vi måtte knytte en båt til trappa i tilfelle vannet steg enda mer, erindrer Olsen.

Nå håper ordføreren at værmeldingen er på innbyggernes side.

– Jeg håper at snøen ikke smelter for fort. Ifølge naturens værtegn kan det bli en lang og kjølig vår. Det vil faktisk passe oss bra, sier Hans Isak Olsen.

Korte nyheter

 • Dáhttot árvalusaid mo ruoššaluosa málestit

  Norgga goahkaid riikkasearvvis Finnmárkkus dáhtošit árvalusaid mo sáhtášii ruoššaluosas ráhkadit buori biepmu. Moatti vahku geažes vurdo ruoššaluossa dievvat vuonaide ja gorgŋet jogaide, erenoamážit Romssas ja Finnmárkkus. Danne ávžžuha Finnmárkku goahkaid searvi dál ovttasráđiid hutkat maid sáhtašii ruoššasluosas málestit ja nu fidnet olbmuid borrat dan, dadjá searvvi jođiheaddji Stig Anton Eliassen.

  nærbilde pukkellaks dugnad mot pukkellaks
  Foto: Hanne Wilhelms/ NRK / Hanne Wilhelms/ NRK
 • Tiinne jus hávggaid bivdá

  Norgga luonddudutkan instituhtta, NINA, máksá 150 kruvnna juohke hávgga ovddas mii lea guhkit go 20 centimehtera ja lea goddon Iešjogas ja Kárášjogas.

  Dan dieđiha Ságat.

  Hávggaid galggašii bivdit nu árrat go vejolaš, ja lea Čoavddatmohki ja Sámmáljohknjálmmi gaskka gos NINA ávžžuha bivdit. Hávggaid sáhttá doalvut Jergul astui dahje Karasjok Campingii.

  Barna fisker etter gjedde i Iešjohka
  Foto: Henriette Johnsen Joks / NRK
 • Arctic Challenge soahtehárjehallan rittus

  Romssa ja Nordlándda rittus lea dál viiddis soahtehárjehallan. Arctic Challenge soahtehárjehallamis leat ollu soahtefatnasat ja sullii 150 soahtegirdi 14 Nato riikkas mielde. Maiddái Andøya Space rakeahttabáhččinguovddážis leat dás mielde. Suodjalusa operatiiva vákta, Thomas Gjesdal lohká áiggi dál dakkárin ahte šaddet ollu soahtehárjehallamat sihke Norggas ja Natos. Arctic Challenge hárjehallan bistá geassemánu 11.beaivái.

  Arctic Challenge 2023, F-35, jagerfly, Ørland
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk