Europas største vindkraftutbygging truer reindriften på Fosenhalvøya

Ung reindriftsjente nekter å gi opp kampen mot Fosen Vind. – Dette er brudd på våre menneskerettigheter.

Sissel Jåma

Sissel Jåma håper å kunne merke kalvene sine i fremtiden, men frykter at vindkraftutbyggingen kan avslutte hennes næring på Fosenhalvøya.

Foto: privat

32-åringen forbereder seg for å holde tale under demonstrasjonen mot vindkraftutbyggingen i Nord-Trøndelag.

Hun er bekymret over næringens fremtid på Fosenhalvøya.

– Vi kommer til å miste en tredjedel av vinterbeiteområder dersom utbyggingen gjennomføres slik det er planlagt, sier Sissel Jåma.

Største konsekvens er at en av tre reindriftsenheter på østsiden av halvøya må slutte i næringen.

Fosen Vind planlegger å bygge en av Europas største vindmøllepark på land samlet sett, som består av seks store vindparker. Fire av dem i Fosen. En på Hitra og en i Snillfjord.

– Utbyggingen startet i april i år, og alle vindparkene på 1000 mega watt vil være ferdige i år 2020, informerer kommunikasjonssjefen i Fosen Vind.

– Føler oss overkjørt

Sissel Jåma bor for tiden i Kiruna, men er ofte å hjelper broren som har overtatt driftsenheten etter faren deres Arild Jåma i Åarjel Fovsen Njaarke (Fosen reinbeitedistrikt).

– Vi føler oss overkjørt og overtrampet. Vi blir ikke hørt og blir ikke tatt hensyn til. Vi blir lokket med økonomiske kompensasjoner, men hvordan skal penger erstatte reinbeiteland. Det er jo umulig å erstatte, sier Jåma.

Reinbeitedistriktet Åarjel Fovsen Njaarke mener at byggherrene Fosen Vind ikke har alle papirene i orden nå i startfasen av anleggsarbeidet.

– Vi mener at de har ikke alle papirene sine i orden og vi mener dette er direkte brudd på menneskerettighetene. Vi satser på å ta i bruk ILO-konvensjonen for det den er verdt, sier Jåma.

Fosen Vind avviser påstandene

Kommunikasjonssjef i Fosen Vind avkrefter påstandene til Jåma, og han mener de har alle rettighetene i orden.

Torbjørn Sten

Torbjørn Sten, kommunikasjonssjef i Fosen Vind.

Foto: Statkraft

– Vi i Fosen Vind har full forståelse for reindriftsutøverne og andre motstandere av dette prosjektet kan være frustrert. Vi respekterer at det blir arrangert en demonstrasjon, men vi forholder oss til at norske myndigheter har gitt endelig konsesjon etter lange omfattende prosjekter, og vi mener at vi har alle nødvendige tillatelser til å starte byggearbeidet, sier Torbjørn Sten.

Reindriften mener de er blitt overkjørt i denne saken og at utbyggingen er brudd på deres menneskerettigheter. De vil fremme ILO-konvensjonen for å stanse utbyggingen. Hva sier dere til det?

– Vi støtter og respekterer internasjonale anerkjente menneskerettigheter og sikrer at dette ikke medvirker til noe brudd på dem. Dette prinsippet følges opp våre styrende dokumenter og prosesser. Også er det slik at dette spørsmålet er grundig diskutert i konsesjonsprosessen for prosjektene.

Han forteller videre at det er gjennomført fulle konsekvensutredninger og høringsprosesser for hver enkelt vindpark. Slik at de står på sitt og mener de har oppfylt deres samfunnsansvar på området og respektert menneskerettighetene og urbefolkningsrettighetene til de som er berørt av dette i prosjektutvikling.

Frykter dere rettsak?

– Nei, etter vårt skjønn er det ikke grunnlag for ytterligere rettslige prosesser i dette prosjektet.

Sten kjenner seg ikke igjen når Jåma sier at reindriften skal ha blitt tilbudt økonomiske goder i forbindelse med prosjektet.

Demonstrasjonen starter lørdag 20 August klokken 12.00 ved Storheia. Nord for Trondheimsfjorden.

Korte nyheter

 • – Grenser til et ulovlig møte

  – Representanten har krav på å bli forstått i et kommunestyre. Det betyr at meningen til vedkommende representant skal komme frem i et kommunestyre, slik at alle kan ta del i det. Og vi har en utfordring. Dette grenser til et ulovlig møte, fordi samisk og norsk er likestilte språk, uttalte Filip Mikkelsen (H) i kommunestyremøtet i Hamarøy kommune på onsdag.

  Årsaken til denne uttalelsen var at representanten Heidi Andersen (Sp) holdte et innlegg på samisk uten at dette innlegget ble tolket. Andersen kom med kommentar under behandling av budsjettet.

  – Det som forunderer meg er at dette blir imøtegått i stillhet. Jeg mener at ordføreren kunne ha beklaget seg, kommenterte representant i kommunestyret Miriam Paulsen (V).

  –Det ville ikke ha vært riktig av ordfører å be representanten selv å tolke seg selv når hun velger å ikke gjør det, svarte ordfører Britt Kristoffersen (Sp).

  Samuel Gælok informerer i et Facebookinlegg om at han har sendt en klage til Statsforvalteren i Nordland om brudd på Samelovens paragraf 3-11. Gælok mener kommunen bryter Samelovens språkregel, da inlegget ikke ble tolket til norsk. – Ordføreren verken beklaget, eller kommenterte hendelsen fra talerstol, skriver Gælok i klagen.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21
 • Dá heŋgejit bohccooivviid museai

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid. – Máret Anne Saras lea nanu jietna dáiddabirrasis, sihke nationála dásis, muhto maiddái internationála dásis, lohka kurator Randi Godø. Geahča olles video dás.

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid.  
 • Vil ikke ta ansvar ved evt nedleggelse

  – Kommunedirektøren har gjennomgått notatet fra stiftelsen Árran som er eier av selskapet Vuonak Mánájåroj AS, og har med bakgrunn i dette funnet at saken i det hele dreier seg om en feilslått investering som ikke kan forsvares verken på kort eller lengre sikt. Det skriver kommunedirektør i Hamarøy kommune, Odd Børge Pedersen, i en saksutredning vedrørende kommunens involvering i drift av den samiske barnehagen. Vuonak mánájåroj AS åpnet i nytt bygg i 2020, og tilbyr 36 plasser. Per nå er det 12 barn der. Etter vel ett års drift har Árran, som eier Vuonak mánájåroj, henvendt seg til kommunen for hjelp til å komme seg ut av den økonomiske situasjonen. Kommunedirektøren har utredet kommunens muligheter, men utelukker å overta bygningsmasse, aksjeposter eller videreføring av et AS. – Ved en eventuell nedleggelse vil kommunen måtte styrke det kommunale barnehagetilbudet til de rammede barna. Og her er det snakk om to muligheter: Sette barna i den kommunale barnehagen, eller å ta i bruk legeboligen på Drag som barnehage, heter det i saksutredningen.

  Vuonak mánájåroj
  Foto: Sander Andersen / NRK