Det blir ingen aksjoner

Reinbeitedistrikt 16 i Karasjok planlegger ikke lenger å dra til fjells for å jage vekk gull-letere tilhørende gruveselskapet Store Norske Gull. De har i et møte på tirsdag kommet til enighet.

Store Norske Gull møter distrikt 16

Store Norske Gull møter reinbeitedistrikt 16

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Vi er veldig fornøyde med møtet vi hadde med selskapet, sier distriktsleder Nils Johan J. Gaup.

Nils Johan J. Gaup

Leder i reinbeitedistrikt 16, Nils Johan Gaup

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Reinbeitedistriktet som har rein på vestsiden av Karasjok, har tidligere påstått at gruveselskapet Store Norske Gull bedriver miljøkriminalitet på reinbeiteland, i sin iver etter å finne gull, og at dette går utover næringa.

De har også sagt at selskapet bryter avtalen som de har med reindrifta.

LES OGSÅ: Snakker om forsøpling

GULDAL: Eai šat suhttan

Har inngått avtale

Gruveselskapet har siden sommeren 2008 lett etter gull i Ráitevárri-området i Karasjok kommune.

Siden da har reindrifta klaget på forsøpling av reinbeiteland. Selskapet har brukt beltevogner for å komme seg til området, og reindrifta sier at det er etterlatt farlige stålrør i bakken og at naturen rundt skal være nedslitt. De sier også at virksomheten forstyrrer rein i området.

Men nå skal partene være enige om en løsning som begge partene er fornøyde med.

Jørgen Stenvold i Store Norske Gull

Jørgen Stenvold i Store Norske Gull

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

– Jeg er fornøyd med møtet, men vil ennå ikke informere hva vi er blitt enige om, sier boresjef ved Store Norske Gull, Jørgen Stenvold.

Dermed blir det neppe noen aksjoner, som skulle få selskapet vekk fra området.

– Aksjoner har vi ikke behov for lenger, sier Nils J. J. Gaup.