Store mengder pukkelaks i elvene

Store mengder yngel fra pukkellaks har overlevd vinteren og vandrer nå fra elvene i Finnmark til sjøen. Det viser et forskningsprosjekt i regi av Fylkesmannen i Finnmark. Pukkellaksen er svartelistet som fremmed art. 2017 var et år med spesielt stor antall gytende pukkellaks i finnmarkselvene. Nå frykter forskerne at 2019 blir nok et toppår for denne laksen, da den vender tilbake for å gyte i de samme elvene.