Store mangler i opplæringstilbud - Sarah Marie startet skoleåret uten lærebøker

Riksrevisjonen «slakter» undervisningen til samiske elever. Kritikken treffer spikeren på hodet, mener mor Anna Lena.

Sarah Marie Nedregotten Gaup

VIKTIG PÅFYLL: Sarah Marie (7) år bor i Ålesund, men er på språkbad i Karasjok. Hun får snakke samisk døgnet rundt og lære mer om samisk kultur. Turen har familien betalt selv, fordi kommuner avgjør selv om de betaler for slik hospitering.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

– Flere av punktene i Riksrevisjonens rapport kjente vi oss godt igjen i. Undervisningen ble et par uker forsinket. Hun fikk ikke lærebøker før i oktober. Informasjonen fra skolen er varierende, sier Anna Lena Gaup til NRK.

Hun er mor til Sarah Marie (7). Sammen kjemper de for at andreklassingen skal lære samisk.

Familien bor i Ålesund. Der får Sarah Marie samiskundervisning over nettet, såkalt fjernundervisning.

I rapporten fra Riksrevisjonen står det at det er betydelige mangler i opplæringen i og på samisk. Dette gjelder både læremidler, antall lærere og fjernundervisning.

  • Les hovedtrekkene:
Mor Anna Lena Gaup og datter Sarah Marie Nedregotten Gaup (7)

TUNGRODD SYSTEM: Anna Lena Gaup tror mange samiske foreldre synes det tar lang tid å rette på mangler i samiskopplæringen.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

Betaler språkbad selv

Mor og datter er nå i Karasjok. Her skal Sarah Marie få «bade» i det samiske språket.

Dette mener foreldrene er viktig for at datteren skal lære seg samisk.

Språkbadet har de betalt for selv.

Hjemkommunen vil ikke betale, blant annet fordi kommunebudsjettet er trangt.

– Jeg synes det er slitsomt at vi hele tiden må mase oss til det vi mener våre barn har krav på, for å få fullverdig undervisning i samisk, sier Gaup.

Riksrevisjonens rapport viser at svakheter i organiseringen og gjennomføringen av fjernundervisningen, fører til store ulikheter i opplæringstilbudet.

– Føler oss ikke helt truffet av kritikken

Judith Damm er rådgiver og koordinator for tospråklige lærere i Ålesund kommune.

Hun føler at kritikken fra Gaup ikke er helt rettferdig.

Judith Damm.

GODT TILRETTELAGT: – Vi synes vi gjør det så godt vi kan, eller enda bedre, blant annet med informasjon til samiske foreldre via skolen, sier Judith Damm.

Foto: Privat

– Vi har kjøpt lærebøker. De har et eget rom der den samiske eleven undervises ved PC eller storskjerm. Vi har en ressurs om veileder mens undervisningen pågår.

– Men de samiske skolebøkene var ikke på plass ved skolestart?

Det stemmer at eleven ikke fikk de samiske skolebøkene før i oktober, og at undervisningen ble forsinket. Dette skyldes en del uklarheter i kommunikasjonen mellom hjemmeskolen, og skolen som tilbyr samiskundervisning i Finnmark, sier Damm.

Og forklarer videre:

– Vi har ikke så lang erfaring med samiskundervisning her i Ålesund, men vi gjør så godt vi kan.

Hun legger også til at eleven fikk alternativ skolemateriell i påvente av skolebøkene

Vedvarende problem

Tilsvarende utfordringer i kommunikasjonen mellom hjemmeskoler og skoler som tilbyr fjernundervisning, er det flere samiske foreldre som har rapportert om.

Sametinsgråd Mikkel Eskil Mikkelsen mener også at altfor mange må i dag involveres, for at én samisk elev skal få undervisning i samisk.

Ny vurdering av språkbad

Damm vil likevel lete etter forbedringer.

– Vi har sikkert forbedringspotensial, men man må også se de positive tingene som allerede er i gang, sier hun.

Kommunen er også åpen for å vurdere om samiske elever kan dra på hospitering neste skoleår.

– Vi kartlegger hvordan fjernundervisningen fungerer, og om elevene har flere behov. Vi spør om de ønsker hospitering, og hvor mye hospitering de ønsker. Det tar vi ny avgjørelse på, slik at det er klart for skoleåret 2020/2021.

Grundig undersøkelse

Tom Erlend Skaug

FLERE SAMISKLÆRERE: Statssekretær Tom Erlend Skaug (H) mener det er viktig å sikre god rekruttering av samiske lærere.

Foto: Astrid Waller

Riksrevisjonen har gitt Kunnskapsdepartementet klar beskjed om å følge opp opplæringen i samisk på en bedre måte.

I en kommentar fra departementet skriver statssekretær Tom Erlend Skaug (H) følgende:

– Å sikre at samiske elever får opplæring i og på samisk er viktig både for den enkelte eleven, og for å bevare de samiske språkene. Derfor er jeg glad for at Riksrevisjonen har gjort en grundig undersøkelse, som er til god hjelp i vårt videre arbeid.

Fra: Kunnskaps- og integreringsministeren
Til: Riksrevisjonen
Sendt: 31. oktober 2019
Emne: Forvaltningsvisjon av samiske elevers rett til opplæring i og på samisk
Riksrevisjonen har utarbeidet en rapport som bygger på et grundig datamateriale og som vil være nyttig for departementets videre arbeid. Å sikre at samiske elever får opplæring i og på samisk er viktig både for den enkelte eleven og for å bevare de samiske språkene, som alle er truet. Etter Riksrevisjonens vurdering er innretningen av de statlige virkemidlene ikke tilstrekkelig effektive til å oppnå nødvendige forbedringer i det samiske skoletilbudet. Dette er en konklusjon jeg i all hovedsak er enig i.

NRK har ikke gjengitt hele svaret fra Kunnskaps- og integreringsministeren. Dette finner man i undersøkelsen inne på Riksrevisjonen.no

Artikkelen er oppdatert og endret med justeringer i kommentaren fra Ålesund kommune.