Store forventninger til Anaya

Det er store forventninger til FNs første rapport om samenes situasjon i de nordiske landene som offentliggjøres i dag.

 

Det er store forventninger til FNs første rapport om samenes situasjon i de nordiske landene som offentliggjøres i dag.


Presentasjonen av rapporten skjer via videokonferanse på Universitet i Tromsø i dag klokken 14.

Styreleder Ingrid Inga i det svenske Sametinget forventer at Anaya tydelig klargjør at situasjonen ikke er så bra for samene i de nordiske landene.

Medlem i Samerådet Olav Mathis Eira, er fornøyd med at FN også rapporterer om rike lands urfolkspolitikk.