NRK Meny
Normal

Store forventinger til lulesamisk opplæring

Både foreldre og skoleledere forventer at lulesamisk opplæring forbedres vesentlig når Fylkesmannen i Nordland har fått koordinerings- og utviklingsansvaret i skolen.

Utdanningsdirektør i Nordland, Guri Adelsten Iversen

Utdanningsdirektør i Nordland, Guri Adelsten Iversen

Foto: Monica Helland / NRK

Utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen i Nordland er den som fra nå av skal se til at lulesamiske elever får ivaretatt sine rettigheter både i grunnskolen og i den videregående skolen.

Uavklart i mange år

Hun kan ikke forklare hvorfor dette skjer først nå, flere år etter at dette ble avklart for nordsamiske og sørsamiske skoler.

- Nei, det kan man jo spørre seg. Det har vel vært slik at lulesamisk har vært veldig konsentrert til Tysfjord. Etter hvert har jo etterspørselen også kommet andre steder; noe som har medført et større behov, sier Adelsten Iversen.

Og hun forteller at Fylkesmannen nå vil ta initiativ for å få etablert lulesamiske nettverk mellom de som skal utdanne lærere, de som tilbyr opplæring i lulesamisk og skolene som bruker lulesamisk i opplæringen.

For nordsamisk er det Fylkesmannen i Finnmark som har koordineringsansvaret, noe som de fikk for mange år siden, og for sørsamisk har Fylkesmannen i Nordland allerede hatt koordineringsansvaret siden 2002.

Hilses velkommen

Beate Ráhka-Knutsen, Samisk foreldrenettverk i Tysfjord

Beate Ráhka-Knutsen, Samisk foreldrenettverk i Tysfjord

Foto: Harrieth Aira / NRK

Både skoler og foreldre hilser dette velkommen. Representant for Samisk foreldrenettverk i Tysfjord, Beate Ráhka Knutsen er fornøyd og sier hun forventer at lulesamiske barn skal ha akkurat de samme rettigheter som andre barn i Norge.

- Jeg forventer at det også nå i lulesamisk område skal bli litt lettere. Vi har brukt mye tid til dette med manglende læremidler i lulesamisk og kanskje kan vi nå få drahjelp, ikke minst i forhold til at barna skal ha rett til læremidler i lulesamisk, sier hun.

- Det skal ikke være nødvendig å sette i gang så mye kun for å få læremidler. Skal man opprettholde den samiske skolen må man også ha læremidler, og det bør være en naturlighet som gjør at dette skjer automatisk. Så det er å håpe at man nå kan få dette i et slikt spor slik at det fungerer på samme måte som i den norske skolen, sier Ráhka Knutsen.

Beklager sendrektighet

Utdanningssjef i Tysfjord, Gunnar Solstrøm.

Oppvekstsjef i Tysfjord, Gunnar Solstrøm.

Foto: Harrieth Aira / NRK

Oppvekst- og utdanningssjef Gunnar Solstrøm i Tysfjord er fornøyd med at ansvarsforholdene er avklart, men han beklager samtidig at dette ikke har vært avklart før.

- Spørsmål omkring lulesamisk opplæring har vært nokså uklar, men nå må vi se framover. Nå er muligheten der for at vi kan henvende oss til Fylkesmannen for å få på plass en del viktige ting som gjelder skolen, sier Solstrøm.

- Jeg forventer at Fylkesmannen skal være pådriver for mange saker som angår oss, sier Solstrøm.