Stor uenighet mellom Nordkalottfolket og NSR om bruk av Sametingets penger

Sametingets største opposisjonsparti foreslår store budsjettkutt til Sametingets administrasjon. Posisjonen mener forslaget er riv ruskende galt.

Toril Bakken Kåven og Beaska Niillas

UENIGE: Toril Bakken Kåven (Nordkalottfolket) og Beaska Niillas (NSR) er ikke enige om hvordan Sametinget skal bruke pengene sine.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

– Det er skremmende. Vi kan ikke kutte de stillingene, som sørger for at Sametinget kan drive politikk. Administrasjonen gjør et viktig arbeid for hele det samiske samfunnet, argumenterer Beaska Niillas (NSR).

Han var saksordfører for dagens budsjettbehandling i Sametingets plenum i Alta.

– Her er det snakk om å effektivisere Sametingets administrasjon. Da er ikke arbeidsplassene i Sametingets administrasjon i fokus, påpeker gruppeleder Toril Bakken Kåven i Nordkalottfolket.

Hun vil bruke de besparte midlene til tiltak, som partiet mener er mer nyttig for folket.

Sámediggi - Sametinget i Alta

DEBATT: Mange tok ordet under dagens budsjettdebatt på Sametinget.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Nordkalottfolket vil effektivisere

Sametingets plenum vedtok hvordan 580 millioner kroner skal fordeles på ulike tiltak.

Rådets forslag ble vedtatt med 20 mot 16 stemmer.

Til mindretallet hører blant andre Nordkalottfolket, som kom med sitt eget alternative budsjettforslag. Også Ap stemte imot rådets forslag.

Sametinget, sametingsbygget

MANGE ANSATTE: Sametinget har 150 ansatte i flere steder i Norge. Mange av dem jobber i Karasjok.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

I rådets budsjett foreslås det å bruke drøye 145 millioner kroner til administrasjon.

Nordkalottfolket vil redusere disse midlene med 22 millioner kroner neste år.

Dette vil partiet bruke til å styrke satsing på næringer, kyst og sjøsamiske rettigheter.

Tilsvarer 25 stillinger

En betydelig reduksjon av administrasjonens budsjett, vil bety en reduksjon av antall ansatte, orienterer sametingets direktør Inger Marit Eira-Åhren NRK Sápmi.

Administrasjonens kostnader består hovedsaklig av lønns- og personalkosntader og drift av sametingets ni kontorsteder. En reduksjon på 22 millioner kroner vil kunne bety en nedbemanning av oppmot 25 årsverk, da ett årsverk regnes å koste ca. 850.000 kr.

– Dette ville vært en tragedie for Sametinget. Vi ville ikke lenger klare å jobbe med å slåss for samiske rettigheter. Det ville også vært vanskelig å legge til rette for utvikling av samiske samfunn, mener Beaska Niillas.

Nordkalottfolket fikk ikke tilslutning til forslaget under behandlingen av sametingets budsjett.

Vi trenger flere arbeidsplasser. Vi trenger mer penger for å utløse veldig mange flere arbeidsplasser. Vi har ikke sagt at administrasjonen må redusere av stillinger, argumenterer Bakken Kåven.

– Og det er opp til administrasjonen selv hvordan de velger å ta inn den reduksjonen, sier hun.

Slik er Sametingets kontorsteder og antall ansatte fordelt:

– Næringene er budsjettvinnere

Sametingets budsjett bygger på de økonomiske rammene Stortinget bevilger til Sametinget gjennom statsbudsjettet.

Runar Myrnes Balto

NÆRINGENE ER BUDSJETTVINNERE: Sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Av totalbudsjettet på 580 millioner kroner går 400 millioner kroner til tilskudd eller direkte støtte til samiske institusjoner, organisasjoner og ulike tilskuddsordninger.

– Næringene er sametingets budsjettvinnere, mener sametingsråd Runar Myrnes Balto (NSR).

I følge han er neste års største satsing oppfølging av stortingsmeldingen om næringsgrunnlag for levende samiske lokalsamfunn. 6 millioner kroner er satt av til dette.

Dette er noe av det som får økt ramme fra sametinget:

 • 6 millioner kroner til styrking av næringer i samiske lokalsamfunn.
 • 7,3 millioner kroner til Saemien Sijte.
 • Totalt 2 millioner kroner til to nye språksentre; Stormen språksenter i Bodø og Hattfjelldal språksenter
 • Drift av politisk nivå økes også med 3,5 millioner kroner.
Tom Sottinen og Tor Gunnar Nystad

VANSKELIG DAG: Møtelederne Tom Sottinen (Ap) og Tor Gunnar Nystad (NSR) hadde vanskelige arbeidsforhold i dag. Internettet på hotellet var tregt og derfor måtte de ta noen ekstra pauser. I tillegg var det mange representanter som ville ta ordet.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Korte nyheter

 • – Goavddis gullá sámi álbmoga doložiidda

  Sámi vuorkádávviriid musea jođiheaddji Jelena Porsanger dovdá ahte lea riekta go Paul-Andde goavddis addo Sápmái. – Goavddis gullá sámi álbmoga doložiidda, ja dovdo áibbas riekta ahte leat sápmelaččat ieža geat hálddašit kulturárbbi áimmahuššet ja gaskkustit dieđuid min doložiid ja otná dili birra, lohka Jelena Porsanger. Musea lea nai bargame stuorebuš čájáhusain mat leat min 50 jagi ávvudoalut Dat ráhppu beassážiid ja namma lea «sámi rumbbuid máhcaheami ruoktot», muitala Porsanger. Geahča olles jearahallama dá.

  Sámi vuorkádávviriid musea jođiheaddji Jelena Porsanger lea movttet go Paul-Andde goavddis addo Sápmái. 
 • Marit Meløy styreleder for RiddoDuottarMuseat

  Sametingsrådet har oppnevnt Marit Meløy som styreleder for Stiftelsen RiddoDuottarMuseat, det skriver avisen Ságat. Som varamedlem ble Ol Johan Gaup oppnevnt for samme periode. Marit Meløy (43) er ansatt i Karasjok kommune som prosjektleder for «Framtidens Karasjok», skriver avisen.

  Marit Eira Meløy
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Čalmmustahttet vealaheami 

  NRK Super čalmmustahttá ja čilge mánáide jahkásaččat juogalágan fáttá man birra soaitá váttis hupmat. Dán jagi leat fáddábeaivvit vealaheami birra. – Buot olbmuin Norggas, maiddái sápmelaččain, galgá leat vuoigatvuohta eallimii gos sin etnalašvuohta, giella ja eallinvuohki dohkkehuvvojit. Dat galggašii leat diehttelas, lohka Sámediggepresideantta Silje Karine Muotka dán videos. Ja dáppe ges gávnnat eanet sisdoalu dán fátta birra.