– Vil at mine barn skal bli sterke

Bestemor, mor og far begynte å drikke. Begge brødrene valgte å ta sine liv.

Valentina Sovkina

Valentinas historie grep to hundre tårevåte konferansedeltakere.

Foto: Liv Inger Somby

– Vår familietragedie begynte med en tvangsflytting, en flytting til et hjem som aldri eksisterte. Mine besteforeldre ble plassert i et rom i Lujavri med tretten barn, femten reinskinn og én ovn.

Det fortalte samekvinnen Valentina Sovkina (47) fra Lovozero i Russland på konferansen om psykisk helse blant samer.

– Jeg vil fortelle denne historien om min familie for å styrke meg selv. Jeg har fått spørsmål om hvordan klarer jeg å fortelle om tragedien som rammet oss, men jeg vil ikke at historien og de vonde hendelsene skal gjenta seg igjen. Jeg vil at mine barn skal bli sterke.

Valentinas tragedie begynte på 60-tallet, da samene ble tvangsflyttet fra Asjok til Lovozero. Samene opplevde at store beiteområder ble lagt under vann som følge av vannkraftutbygging, og andre områder ble fullstendig ødelagt av industriforurensning.

Ville ikke svikte

– Da besteforeldrene mine ble tvangsflyttet, ble de sendt vekk fra et hjem og en tradisjonell siida til et lite kaldt rom i Lovozero sentrum. Et rom uten senger, men vi hadde en ovn slik at bestemor kunne lage mat.

Bestemor klarte ikke overgangen og begynte å drikke. Bestefar ble syk og ga opp livet som reineier. Valentina fortalte om skammen som hun følte, da hun så begge besteforeldrene og hennes egen mor vandre rundt i Lovozero stupfulle.

Valentina fortalte også om dramaet som utspant seg da myndighetene bestemte seg at både hun og hennes søsken må taes vekk fra familien. Hun opponerte mot lokale myndigheter og ville være hjemme hos familien.

– Jeg ville ikke svikte min egen mor.

Overtramp

Valentina og hennes søsken ble sendt på internatskolen i Lovozero. Den første skoledagen ble dramatisk. Internatansatte tok alle klærne deres og samtlige barn ble snauklipt.

– De trodde at vi hadde lus og vi måtte snauklippes. Jeg følte avmakt og det ble begått et overtramp mot meg, en liten jente som ble snauklipt.

Hennes to brødre klarte ikke livet på skolen. De ville vekk, de ville til fjellet til flokken, men skolesystemet ville noe annet.

– Brødene mine ble sendt til korrigeringskole og fikk et stempel som tilbakestående gutter. De klarte heller ikke å nå milepælen å avgi førstegangstjenesten i den sovjetiske hæren.

Husket bestemorens ord

– Da min bror fikk beskjed at han ikke duger som soldat, valgte han å ta sitt eget liv. Min mor taklet ikke sønnens selvmord. Hun ble dårlig og veldig syk. Et år senere var hun også død.

Den andre broren taklet heller ikke lenger livet og problemene i familien. Han valgte å ta sitt eget liv.

Valentina fortalte at tvangsflytting, sentralisering, kolonisering og alkolisme gjorde at hennes familie gikk gjennom en stor smerte og en ubegripelig tragedie.

Hun klarte seg fordi hun husker ordene til bestemor da hun skulle på skolen:

– Du vil klare dette. Vis at du er flink og du kan lære det meste.