Stor risiko for å bli rusavhengig

Forskning viser at det er stor risiko for å bli rusavhengig etter en fedmeoperasjon. To år etter selve operasjonen er denne risikoen størst, ifølge Oslo Universitetssykehus. Helse Nord er et av foretakene nå med å få på plass en bedre oppfølging av den psykiske helsa til folk som tar fedmeoperasjon.