Stor motstand mot parkutvidelse

De som kom til tirsdagens folkemøte om utvidelsen Anárjohka nasjonalpark har et klart standpunkt i saken.

Folkemøte

Fra tirsdagens folkemøte på Kulturhuset i Karasjok.

Foto: Kenneth Hætta

Kulturhuset i Karasjok var nesten stappfull tirsdag kveld da NRK Sápmi holdt folkemøte om den planlagte utvidelsen av Anárjohka nasjonalpark.

Møtet ble litt tamt da det ikke var kommet noen som støtter utvidelsesplanene.

– Fornøyd med møtet

Lederen for Anárjokdalens velforening, Ole Georg Balto, sa før møtet at de med røtter i Anárjohka er klare for å sloss for den samiske kulturen , dersom Øvre Anárjohka nasjonalpark utvides.

Ole Georg Balto

Ole Georg Balto.

Foto: Anne Olli

– Vi er veldig sterkt knyttet til naturen, og Sametinget er vårt siste håp. Jeg forventer at vi skal kunne bruke området slik som vi alltid har brukt naturen her, sa Balto til NRK Sápmi tirsdag ettermiddag.

Balto sier at han er veldig fornøyd med det som kom frem i møtet.

– Jeg er fornøyd. Det jeg imidlertid er misfornøyd med er at alle de som var invitert ikke dukket opp. Jeg er veldig fornøyd med det både sametingspresident Egil Olli og Karasjok-ordfører Kjell H. Sæther sa om at de støtter vårt synspunkt, sier Balto like etter folkemøtet.

– Sametinget har gjort en dårlig jobb

Ordføreren i Kautokeino, Klemet Erland Hætta, sa på møtet at Sametinget har gjort en dårlig jobb med denne saken.

Klemet Erland Hætta

Kautokeino-ordfører Klemet Erland Hætta.

Foto: NSR

– Det er veldig viktig at Sametinget alltid er våken når slike saker dukker opp, fordi statlige etater gjerne lytter til det Sametinget måtte mene. Derfor burde Sametinget engasjert seg i denne saken, men hittil har det kommet lite fra dem, påpeker Hætta.

Sametingspresident Egil Olli sier det er viktig at folk er flinkere til å fremme sine egne synspunkter.

– Folk må jo også komme med egne synspunkter. Jeg tror at de i departementet vet om hva folk som er berørt av utvidelsesplanene og Sametinget mener om saken. Direktoratet har imidlertid ikke tatt hensyn til disse synspunktene. Derfor er det en stor utfordring for departementet når de nå skal føre videre dette arbeidet, sier Olli.

Sametingspresidenten minner om at arbeidet med å komme frem til en konklusjon etter planene skulle ha vært ferdig allerede i fjor.