Stor lærermangel rammer lulesamisk studium

Det aller første forstudiet til utdannelse i lulesamisk bachelor er utsatt til neste år. – Bare noen få har kompetansen til å undervise, forklarer Nord universitet.

Nord universitet

Nord universitet lyktes ikke med å få tak i kvalifiserte lærere slik at forstudiet kunne starte denne høsten.

Foto: Ole Dalen / NRK

Planen til Nord universitet var at forstudiet til lulesamisk bachelor skulle starte denne høsten. Men oppstarten er utsatt til over nyåret.

Sissel Ann Mikkelsen

Student Sissel Ann Mikkelsen

Foto: Kaja Iren Knutsen / NRK

– Det er uheldig, for vi studenter har jo planlagt studiet inn i vår hverdag, sier student Sissel Ann Mikkelsen.

Beskjeden fikk hun for knappe to uker siden. Nå oppfordrer hun universitetet til å avvente med oppstarten av lulesamisk bachelor til forstudiet er ferdig.

– Uten forkurset er verken jeg eller de andre studentene kvalifisert til å starte på lulesamisk bachelor. Nå vet jeg ikke hvordan mine muligheter er for å ta det studiet.

Det er flere år mellom hver gang det er oppstart i studiet som gir bachelor eller mastergrad i lulesamisk.

– Vanskelig å rekruttere

Anders Kintel, fagansvarlig bachleor i lulesamisk

Dosent Anders Kintel ved Nord universitet mener det bør utdannes flere innen lulesamisk språk.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Nord universitet har hatt utfordringer med å få tak i lærere, forklarer dosent Anders Kintel.

– Vi fikk tak i én person som ikke fikk permisjon fra jobben sin. Derfor måtte vi utsette kurset til over nyttår slik at læreren kan starte da.

Men det er bare noen få personer som har kompetansen til å undervise i lulesamisk på universitetsnivå, forklarer Kintel.

– De som har kompetansen har allerede en annen jobb. Derfor er det vanskelig å rekruttere lærere.

– Må utdanne flere

– Hvordan skal dere unngå lignende situasjoner i fremtiden?

– Vi må undervise og klargjøre utdanningsløpet slik at flere studenter kan få bachelor eller master i lulesamisk, svarer Anders Kintel.

Rundt 20 personer har meldt seg på studiet som heter «Grunnleggende emner i lulesamisk».

Lars Magne Andreassen, Árran - lulesamisk senter

Direktør ved det lulesamiske senteret Árran, Lars Magne Andreassen, ønsker bedre organisering.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Går litt tregt

Direktøren ved det lulesamiske senteret Árran mener at Nord universitet jobber godt med lulesamisk språk, men mener det er rom for forbedringer.

– Jeg skulle ønske at de kunne tenke mer langsiktig ved å etablere en struktur internt slik at de kan jobbe målbevisst. Denne saken viser at de kanskje kan organisere ting litt bedre, mener direktør Lars Magne Andreassen.

– Noen ganger går det litt for tregt. Da skulle jeg ønske at de prioriterte det litt bedre.

Árran lulesamisk senter og Nord universitet samarbeider om studiet.