Stor interesse for SANKS-konferansen

Temaer som psykisk helse i reindrifta, og selvmord blant urfolksungdom, vekker stor interesse.

Ruth Persen

- Det er mye større interesse for konferansen enn først antatt, sier Ruth Persen.

Foto: Helse Finnmark

SANKS-konferansen ”Psykisk helse i den samiske befolkningen”, som starter i morgen 27.oktober er fulltegnet. Ca. 180 deltakere fra fire land vil følge den andre nasjonale konferansen om psykisk helse i den samiske befolkningen.

– Det er mye større interesse for konferansen enn først antatt, og det har vært lange ventelister, men vi har nå utvidet slik at vi har fått plass til alle. Det sier konstituert leder for SANKS Ruth Pedersen i en pressemelding fra Helse Finnmark.

Psykisk helse i reindrifta og selvmord på agendaen.


Konferansens første dag vil bli viet til temaet psykisk helse i reindrifta, mens den andre dagen vil rette fokus mot forebygging av selvmord blant urfolksungdom.


– Det er nok disse temaene som har ført til den store interessen for konferansen. Vi er svært glad for at det er påmeldt et vidt spekter av fagfolk, politikere, reindriftutøvere og andre med interesse for disse områdene. Det kommer fagfolk fra Sverige, Russland og Canada.

– Sterkt faglig program


SANKS har hentet inn en av de ledende fagpersonene på psykisk helse blant urfolk i Canada, Professor Rod McCormick, som hovedforeleser. I tilegg vil terapeuter og reindriftsutøvere forelese.


– Det er et sterkt faglig program. Sametingspresident Egil Olli har nå også sagt ja til å holde et innlegg. I tillegg vil det bli en markering av at Samisk ungdomspsykiatrisk team (PUT) har eksistert i 20 år, og boka “Samisk psykisk helsevern – nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer” vil bli lansert. Dette er en artikkelsamling der ansatte ved SANKS formidler fra sin erfaring, sier Persen.

Konferansen holdes på kulturhuset i Karasjok.