Hopp til innhold

Stor interesse for SANKS-konferansen

Temaer som psykisk helse i reindrifta, og selvmord blant urfolksungdom, vekker stor interesse.

Ruth Persen

- Det er mye større interesse for konferansen enn først antatt, sier Ruth Persen.

Foto: Helse Finnmark

SANKS-konferansen ”Psykisk helse i den samiske befolkningen”, som starter i morgen 27.oktober er fulltegnet. Ca. 180 deltakere fra fire land vil følge den andre nasjonale konferansen om psykisk helse i den samiske befolkningen.

– Det er mye større interesse for konferansen enn først antatt, og det har vært lange ventelister, men vi har nå utvidet slik at vi har fått plass til alle. Det sier konstituert leder for SANKS Ruth Pedersen i en pressemelding fra Helse Finnmark.

Psykisk helse i reindrifta og selvmord på agendaen.


Konferansens første dag vil bli viet til temaet psykisk helse i reindrifta, mens den andre dagen vil rette fokus mot forebygging av selvmord blant urfolksungdom.


– Det er nok disse temaene som har ført til den store interessen for konferansen. Vi er svært glad for at det er påmeldt et vidt spekter av fagfolk, politikere, reindriftutøvere og andre med interesse for disse områdene. Det kommer fagfolk fra Sverige, Russland og Canada.

– Sterkt faglig program


SANKS har hentet inn en av de ledende fagpersonene på psykisk helse blant urfolk i Canada, Professor Rod McCormick, som hovedforeleser. I tilegg vil terapeuter og reindriftsutøvere forelese.


– Det er et sterkt faglig program. Sametingspresident Egil Olli har nå også sagt ja til å holde et innlegg. I tillegg vil det bli en markering av at Samisk ungdomspsykiatrisk team (PUT) har eksistert i 20 år, og boka “Samisk psykisk helsevern – nye landskap, kjente steder og skjulte utfordringer” vil bli lansert. Dette er en artikkelsamling der ansatte ved SANKS formidler fra sin erfaring, sier Persen.

Konferansen holdes på kulturhuset i Karasjok.

Korte nyheter

 • Áigot dutkat jievjaskuolffi

  Les på norsk.

  Návuona suohkan lea addán Norgga luonddudutkan instituhttii (NINA) lobi seaivut ja girdit vuollegaččat helikopteriin suohkanis.

  Girdin dáhpáhuvvá áitojuvvon jievjaskuolfenáli dutkanprošeavtta oktavuođas.

  Girdin galgá dáhpáhuvvat suoidnemánu loahpas.

  Instituhtta lea maid ohcan helikopterlobi Hámmerfeasttas, Omasvuonas, Ráissas ja Gáivuonas, dieđiha Framtid i Nord aviisa.

 • Stuorra balloŋŋa áicojuvvon máŋgga sajis Davvi-Norggas

  Les på norsk.

  NRK lea ožžon máŋga cavgilemiid olbmuin geat leat oaidnán stuorra balloŋŋa girdimin máŋgga sajis Davvi-Norggas. Dat lea earret eará áicojuvvon Trænas, Oarjjelij Bájddáris, Bådåddjos, Evenáššis, Skánihis, Beardogoržžis ja Čáhcesullos.

  Čájehuvvo ahte Esrange Space Center Gironis lea sádden balloŋŋa. Das lea Davvi-Amerihká ulbmilin, ja lea 1,7 miljovnna kubihkkamehtera stuoris. Nu boahtá ovdan preassadieđáhusas.

  Balloŋŋa lea nu gohčoduvvon NASA BOOMS-balloŋŋa, ja dat lea stuorámus mii goassege lea sáddejuvvon Davvi-Ruoŧa gomuvuođaguovddážis.

  Balloŋŋa geavahuvvo poláraáibmogearddi røntgensuonjardeami dutkamii. Bohtosat geavahuvvojit dutkama várás.

  Balloŋŋa sáhttá girdit sullii 45,7 kilomehtera eatnama bajábealde.

  NASA BOOMS balloon skutt opp fra Kiruna, flyvende på blå himmel.
  Foto: Mattias Forsberg / SSC
 • Mii oastit ja vuovdit eambbo geavahuvvon gárvvuid

  Dađistaga eanet olbmot geavahišgohtet márkansajiid Tise ja Finn.no go vuvdet gárvvuid. Ollu gárvvut mat leat vuovdimassii, eai leat goassege geavahuvvon.

  Eambbosat vásihit ahte lea váddáset vuovdit gárvvuid lassáneami geažil.

  – Ádjána guhkit vuovdit. Ovdal manai jođánit jos almmuhin čuvlla .Muhto dalle eai lean seamma olu geavaheaddjit, muitala Tise geavaheaddji Paolla da Silva, gii lea geavahan márkansaji 2017 rájes.

  Maŋimus jagi lea Tise geavaheddjiid lohku lassánan 20 proseanttain.

  Maiddái Finn.no dieđiha ahte sis lea leamaš ollu lassáneapmi maŋemus jagiid Torget geavahusas, erenoamážit gárvvuid gávppašeamis ja vuovdimis.

  Paolla Da Silva holder en rosa kjole i hånda. Hun har på seg en stripete topp.

  Vi sel og kjøper meir brukt: – Det er kjøpars marknad no

  Stadig fleire tar i bruk marknadsplassane Tise og Finn.no for å selje kleda sine. Og mange av kleda som er til sals, har aldri vore brukte.