NRK Meny
Normal

Stor glede i Nesseby for nytt fiskemottak

Det var en gledens dag for fiskerne i Nesseby og i nabokommunene da ordfører Knut Inge Store (Ap) tirsdag offisielt åpnet Kløvnes fiskemottak.

Åpning av fiskemottak i Nesseby

Ørjan Nergaard fra Lerøy Norway Seafoods, Ordfører Knut Store og Einar Mathisen fikk æren av å åpne bygget.

Foto: Bent Johansen / Nesseby kommune

– Vi er svært glade for å ha realisert bygging og innkjøp av utstyr så raskt, og for at Nesseby Fiskarlag sto for rivingen av det gamle bygget, uttaler ordfører Store.

Prosjektet som er jobbet fram av ordfører Knut Store og Nesseby fiskarlag ved Edgar Olsen, vil få store ringvirkninger for Nesseby kommune.

Det tilbys nå sløyelinje slik at fiskerne slipper å sløye ombord. Kai-lengden ved mottaket er nå fordoblet og det er satt opp en ekstra kran.

Fiskemottak i Kløvnes i Nesseby kommune

Det nye fiskemottaket har en toppmoderne sløyelinje med hodekutter.

Foto: Bent Johansen / Nesseby kommune

Dette gir flere arbeidsplasser på land, og i dag er det fem på jobb ved mottaket.

Sametinget har bidratt med 500.000 kroner, Norges Råfisklag med 75.000 kroner og Nesseby kommune med 5 millioner kroner.

Det er tegnet en 10- års leieavtale med Lerøy Norway Seafoods om drift av anlegget.

Ved åpningen deltok Ørjan Nergaard fra Lerøy Norway Seafoods, Per Mathis Oskal fra Sametingsrådet samt Nesseby Fiskarlag.

Fiskemottak i Kløvnes i Nesseby kommune

Nybygget ruver ikke i terrenget, men det vil få stor betydning for de som fisker i Varangerfjorden.

Foto: Bent Johansen / Nesseby kommune