Stor glede i Karasjok for Samisk helsepark

Fungerende ordfører John Nystad i Karasjok er glad for at Samisk helsepark endelig blir en realitet.

John Nystad

Fungerende ordfører John Nystad (Samefolkets parti) har grunn til å smile over at Karasjok som samisk helsesentrum styrkes ytterligere. – Det er mange som må takkes, sier han.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det at arbeidet med å realisere Samisk helsepark endelig kommer i gang er svært gledelig for oss i Karasjok kommune og det er også en stor nyhet for det samiske folket, sier Nystad til NRK.

Han berømmer Finnmarkssykehuset, statlige myndigheter og alle de som i mange år har slitt for å få til dette. I går kom nyheten om at Finnmarkssykehuset HF har startet opp arbeidet med Samisk helsepark.

– Det er alltid veldig vanskelig å få etablert nye samiske institusjoner. Som en minoritet og urfolk i landet må vi alltid forklare og argumentere for behovet. Derfor er det godt å kunne se lyset i tunnelen i denne etableringen, mener Nystad.

Oppstartsmøte 9. september

Representanter for kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger, Tana og Nesseby samt Sametinget er invitert til oppstartsmøte i Karasjok 9. september. På møtet deltar også de fra Finnmarkssykehuset HF som skal jobbe med prosjektet.

Aina Irene Olsen

Prosjektleder Aina Irene Olsen.

Foto: Kita Eilertsen / Altaposten

– Vi vil nakke om hvordan rammene er for prosjektet, hvordan arbeidet skal organiseres og hvordan prosjektet skal foregå helt til bygget står ferdig. Det vil også settes en tidsplan for når de ulike delene i prosessen skal være klar helt til bygget står ferdig en gang i 2018, opplyser prosjektleder Aina Irene Olsen i Finnmarkssykehuset HF.

På styremøte i Helse Nord 19. mai i år ble det vedtatt å sette igang arbeidet med en utbyggingsplan til Samisk helsepark.

Byggestart blir i 2017.

– Et nytt stort bygg i Karasjok er viktig for infrastrukturen her i Karasjok, samtidig som det sikrer nye sårt tiltrengte arbeidsplasser. Det viktigste er imidlertid at det vil styrke fagmiljøet i helsesektoren og gi pasientene et bedre helsetilbud, sier en fornøyd John Nystad.

– Ikke navlebeskuende

Varaordføreren minner om at Samisk helsepark ikke kun vil være et tilbud for befolkningen i Karasjok, og at dette skal gjenspeiles i det videre arbeidet.

– Vi har en representant som skal være med i planleggingsgruppen. Vedkommende er klar over at vi ikke skal være navlebeskuende. Dette er nemlig et tilbud for hele den samiske befolkningen, også for samene i Finland og Sverige, understreker Nystad.

Varaordføreren sier han er takknemlig for at Karasjok som samisk helsesentrum styrkes enda mer.

– Jeg vil rette en stor takk til de samiske legene som allerede tidlig på 1980-tallet så behovet for et eget samisk spesialistlegesenter og som har jobbet videre med å få etablert Samisk helsepark. Det er dette arbeidet som nå bærer frukter, sier Nystad.