Store muligheter i nord

I år er det rekord mange som søker seg til studier i Universitet i Tromsø. Det er hele 5 637 studiesøkere som har et studium som førstevalg ved UiT Norges arktiske universitet. UiT har da størst økning i søkertallene av alle universitetene i landet.

Studenter ikke fornøyde med plagiatstraff
Foto: Silje Foss Langeland / NRK

Søkertallet har økt betraktelig i år. Sammenlignet med fjorårets søkertall så er økningen på 13,32 prosent.

På landsbasis har nesten ikke interessen for lærer- og ingeniørutdanningene endret seg i forhold til fjoråret, mens søkertallene ved UiT har økt på grunnskolelærerutdanningene fra 150 til 210 søkere, det tilsvarer rundt 40 % mens på ingeniørutdanningene har søkningen økt med 72 % og sivilingeniørstudiene økt med 59 %.

Anne Husebekk

Rektor ved UiT Anne Husebekk.

Foto: Petter Strøm / NRK

Rektor ved UiT er svært fornøyd med søkertallene i år.

Det er svært gledelig å se at så mange ambisiøse unge fra hele landet ser alle mulighetene de har i nord hvor framtidsmulighetene er store, sier rektor ved UiT Anne Husebekk.

Husebekk er og kjempe fornøyd med den økte interessen for realfag. Også for disse fagene er landsgjennomsnittet høyere ved UiT.

Interessen for Norges naturperle er og stor

Også i Finnmark har søkertallet økt. Søkertallene har mer enn fordoblet seg. Sammenlignet med fjorårets tall så har søkertallet økt med om lag 400 studenter som har et studium i Finnmark som førstevalg for i år et tallet på 850.

Det er flere unge som ønsker å oppleve naturen og puste inn frisk luft under studiene, for antall søkere i reise- og friluftsliv studier har også mer enn fordoblet seg.

Men også i Finnmark er interessen for ingeniørstudier stor. På campus Alta starter det nye ingeniørstudiet Arktiske anlegg til høsten. Dette studietilbudet gis i samarbeid med Høgskolen i Narvik og det ser ut til at tilbudet er en suksess.

Her ser du oversikt over UiT søkertallene:

Studiene ved UiT som har flest søkere pr. studieplass:
Luftfartsfag (flygerutdanning) 110 søkere på 12 plasser (9,17 pr. plass)
Fysioterapiutdanning 166 søkere på 26 plasser (6,38 pr. plass)
Sosialt arbeid (deltid i Tromsø) 128 søkere på 30 plasser (4,27 pr. plass)
Medisin 432 søkere på 106 plasser (4,08 pr. plass)
Arktisk friluftsliv (Alta) 54 søkere på 15 plasser (3,6 pr. plass)

Studiene ved UiT som har flest antall søkere:
Jus – 475 søkere
Medisin – 432 søkere
Sykepleierutdanning – 496 søkere
Psykologi, årsstudium – 346 søkere

Se også oversikt over førsteprioritetssøkere ved UiT fordelt på studium HER.