Styrket kvinneandel i NRL-styret

Nesten halvparten av styremedlemmene i det nye styret i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) er kvinner.

Fra landsmøtet til Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL).

Fra landsmøtet til Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL)

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

- Det gjenstår selvsagt å se hvordan det nye styret kommer til å fungere i fremtiden. Men i dag har vi i allefall fått et styre som er bredere sammensatt enn det styret vi hadde, sier Berit Marie Lise Eira i NRLs ungdomsutvalg.

NRL sitt landsmøte ble i helga holdt i Honningsvåg i Finnmark og i det nye styret er det fire kvinner og fem menn.

Krevde bedre kvinnerepresentasjon

Fire dager før landsmøtet begynte ble tidligere nestleder Ellinor Guttorm Utsi intervjuet av NRK Sami Radio. I intervjuet sa Guttorm Utsi at det ikke var særlig holdbart at kvinnerepresentasjonen i styret til NRL var så dårlig. Bare to av ni styremedlemmer var kvinner.

Berit Marie Lise Eira

Berit Marie Lise Eira.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Under avslutningen av landsmøtet i dag foreslo NRLs ungdomsutvalg at organisasjonen burde slå fast i sine vedtekter at styre og utvalg skal ha en kjønnsmessig balanse.

- Organisasjonen har jo sikret bred geografisk representasjon i både styret og i diverse utvalg, men det hadde også vært på sin plass å sikre at både kvinner og menn er godt representert i styret, sier Berit Marie Lise Eira.

- Kvinner og menn tenker ofte likt. Men av og til også helt forskjellig. Disse meningsforskjellene er det viktig å få frem i vår organisasjon, påpeker Eira.

Enstemmig vedtatt

Leder i valgkomiteen Aslak Mathis N. Eira sa før landsmøtet at det etter hans mening var viktig å få god kvinnerepresentasjon i styret, men at kvotering kunne bli vanskelig hvis lokallagene ikke hadde gode kvinnelige kandidater å foreslå.

Men da valgkomiteen i ettermiddag offentliggjorde sitt forslag til styremedlemmer, hadde lokallagene og valgkomiteen tydligvis fått gode kvinnelige kandidater.

Til de tre styrevervene som var på valg ble følgende foreslått: Ellinor Marita Jåma, Kristina J. Eira og Per John Anti. Alle tre ble valgt ved akklamasjon.

Styret består ellers av Nils Henrik Sara (leder), Ole Mathis J. Eira, Svein-Are Kappfjell, Inge Even Danielsen, Mariann O.W. Magga og Berit A. Oskal. Det vil si at andelen kvinner i NRL-styret er 45 prosent, mens 55 prosent er menn.

- Jeg visste ikke at det nye styret har en slik prosentfordeling. Men for meg betyr det heller ikke så mye. En styrerepresentant er en styrerepresent uansett om vedkommende er kvinne eller mann, sier NRL-leder Nils Henrik Sara.