Hopp til innhold

Stolt av at milliarden nærmer seg

Avtroppende sameminister Rigmor Aasrud er mest spent på hva den nye regjeringen gjør med bevilgningene til samene.

Sameminister Rigmor Aasrud med sin nye "njálfáhtta".

I dag går Rigmor Aasrud av som sameminister.

Foto: Ann Marita Eriksen / NRK

Hun betegner bevilgningene til samiske formål som «betydelig satsing».

– Disse nærmer seg en milliard kroner. Jeg er glad for at vi har økt bevilgningene i denne åtte års perioden. Jeg synes 317 millioner kroner mer til samiske formål er noe vi kan være stolte av, sier hun til NRK.

– Vil dra nytte av bevilgningene til kommunene

I dag ble forslaget til neste års statsbudsjett lagt fram, og regjeringen har foreslått tilsammen 912 millioner kroner til samiske formål. Av disse går 418 millioner kr til Sametinget.

– I dette budsjettet er det en satsing på språk og kultur. Fra regjeringens ståsted er dette viktigst, sier Aasrud.

Økningen til Sametinget er på 14 millioner kroner framkommer det i budsjettforslaget. Sametinget selv mener det er behov for 141,5 millioner kroner mer i 2014.

– Det er ikke nytt at enkelte områder ønsker seg mer penger. I de samiske områdene vil man også dra nytte av store økninger i bevilgningene til kommunene. Det er en historisk stor vekst til kommunene i dette statsbudsjettet, sier statsråd Rigmor Aasrud.

– Spennende med ny regjering

I dag søkte Stoltenberg-regjeringen avskjed hos kongen, og det betyr at Rigmor Aasrud går av som ansvarlig statsråd for samiske saker.

Trond Helleland

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland.

Foto: Mohammed Alayoubi/ NRK

– Det blir spennende med en ny regjering. Skillelinjet i samepolitikken har gått mellom Fremskrittspartiet og de øvrige partiene på Stortinget. Hvilke planer den nye regjeringen har for samiske saker må dem svare for, sier Aasrud til NRK.

Høyres nye parlamentariske leder på Stortinget, Trond Helleland mener økningen til Sametinget er moderat.

– Vi får gå nærmere inn på tallene. Jeg tror det vil bli begrensede endringer når det gjelder det samiske. Det var i alle fall ikke en ublu økning vi fikk se i dette forslaget, sier Helleland til NRK.

Han ønsker ikke å si noe konkret om den påtroppende regjeringen vil bevilge penger til sørsamisk museum i Snåsa og et nytt teaterbygg i Kautokeino.

– Gode prosjekter som kan bidra til å styrke samisk språk og kultur, er ting vi alltid vil vurdere, sier Helleland.

Han understreker at ingen må spenne forventingsbuen for høyt.

Korte nyheter

 • Čieža ođđa sámi filmma ožžot doarjaga

  Animašuvdnafilbma, musihkka, dokumentárafilbma ja njeallje oanehis filmma ožžot dál Sámi filbmainstituhtas (ISFI) buvttadandoarjaga oktiibuot 2,3 miljon kruvnnu.

  – Eai goassige ovdal leat buvttaduvvon nu ollu sámi guhkesfilmmat go dál, dadjá Anne Lajla Utsi, ISFI bagadalli.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  Anne Lajla Utsi
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Jobber for steril oppdrettstorsk

  Selskapet Norcod har innført et nytt lysstyringssystem for å påvirke kjønnsmodningen til torsken, og vil begynne å holde hann- og hunnfisk fra hverandre.

  Det skriver Fiskeribladet.

  – I fremtiden, i det lange løp, ser vi på steril torsk. Det kan løse alle problemer med kjønnsmodning. Vi jobber med steril torsk, sier administrerende direktør Christian Riber til Fiskeribladet.

  I slutten av februar fikk Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter etter tidligere funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy.

  I april ble Norcod pålagt å slakte ytterlige to merder.

  Alle nøtene er nå tømt for fisk og skal inspiseres av Fiskeridirektoratet. Selskapet håper å ha en konklusjon innen utgangen av juni.

  Torsk ved Havlandet Marin Yngel i Florø
  Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK
 • Báhccavuonas biila ribahan badjel geainnu

  Politiijat leat ožžon dieđu johtolatlihkohisvuođas Sagelvvatnet guovllus Báhccavuona suohkanis.

  Personbiila másii kontrolla, ribahii badjel geainnu ja gopmánii.

  Politiijaid operašuvdnajođiheaddji, Karl Erik Thomassen, lohká ahte okta rávisolmmoš ja golbma máná vuollel 16 jagi ledje lihkohisvuođas.

  – Ii oktage leat duođalaččat roasmmehuvvan, dadjá son NRK:i.

  Go heahteossodagat bohte báikái, de ledje báikkálaččat váldán vára olbmuin geat ledje biillas.

  Politiijain ii leat várohus ahte biilavuoddji lea leamaš vuoddján biilla juhkanvuođas, muhto lohket leat menddo árrat vuos lohkat mii lea rievttimielde dáhpáhuvvan.

  – Fertet vuos gullat biilavuoddji čilgehusa ja jus vejolaš, earáin maiddái.