Frykter ikke miljøsvineri

Sametingspresident Egil Olli stoler på at gruveselskapene rydder opp etter seg i Finnmark dersom det skulle være nødvendig.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli stoler på mineral- og gruveselskapene.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Mineralloven er veldig klar når det gjelder miljøhensyn. Selskapene må også garantere for at de rydder opp ved eventuelle utslipp, sier Egil Olli.

Tidligere denne uka advarte Bernt Nilsen mot gullindustrien som han karakteriserer som «miljøverstinger som raner kommuner for verdier».

– Enorme ødeleggelser

Bernt Nilsen

Bernt Nilsen i Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden sier gullindustrien er en miljøversting, og er skeptisk til etableringen av gullgruve i Kautokeino.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Nilsen er leder av Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden som ble dannet da det ble klart at Sydvaranger gruve skulle slippe kjemikaliet Lilaflot ut i Bøkfjorden i Sør-Varanger.

Bernt Nilsen advarer Kautokeino kommune som står overfor en satsing på gullutvinning i det tidligere gruveområdet Biedjovággi, og sier til NRK at gullindustrien bruker gifter som cyanid og andre kjemikalier for å utvinne gull.

– Det kan gi enorme ødeleggelser, sier Nilsen.

På oppdrag fra gruveselskapet har et konsulentfirma nå lagt frem et forslag til planprogram for gruvedriften i Kautokeino. I rapporten kommer det klart frem at det vil bli utslipp av kjemikalier i naturen.

Bernt Nilsen ber kommunen om å iverksette frittstående utredninger.

Stoler på rapporten

Borer i Biedjovággi

Funnene etter leteboringer i sommer har gitt gode resultater.

Foto: Liv Inger Somby/NRK

Sametingspresidenten er ikke fullt så skeptisk, og sier at miljøaspektet er en selvsagt del av konsekvensanalysene. Egil Olli sier at man fra Sametinget er opptatt av å følge med på utviklingen i Biedjovággi.

I den forbindelse har Sametinget i samarbeid med reindriftsnæringa i området og gruveselskapet Artic Gold AB som ønsker å utvinne gull i Kautokeino, laget en skisse til en arbeidsavtale.

Denne avtalen skal belyse hvordan prosessene og forhandlingene mellom partene vil foregå dersom det blir gruvedrift i Kautokeino.

En del av avtalen handler om mulig forurensning.

– Vi kan ikke godta at gruveselskaper kommer hit for å høste av vår rikdom og det eneste som blir igjen er forurensning. Derfor har vi sagt at lokalmiljøet også skal ha fordeler dersom de ønsker å utnytte våre ressurser, sier Egil Olli.