Stjernøya i høyesteretten

Høyesterett skal denne uka avgjøre om to reindriftsgrupperinger har eiendomsrett til store deler av Stjernøya i Finnmark. To rettsinstanser har kommet fram til at reindriften har opparbeidet bruksrett, men ikke eiendomsrett til den mineralrike øya. Hvis reineierne skulle få medhold i denne saken, vil det sette spørsmålstegn ved Finnmarkseiendommens rett både til å eie og til å forvalte grunn i Finnmark. Det sier professor i rettsvitenskap ved UIT - Norges arktiske universitet, Øyvind Ravna, til NTB.