Hopp til innhold

Stjernekamp-Ella etter seieren: – Denne er til urfolket

Etter ti intense uker står tanajenta Ella Marie Hætta Isaksen (20) igjen som vinner av Stjernekamp 2018 og hun vil bruke seieren til å løfte frem urfolket.

Ella Marie rett etter hun fikk beskjeden

SEIEREN I BOKS: Slik reagerte Ella Marie Hætta Isaksen rett etter hun fikk seiersbudskapet. Fra venstre: Chris Holsten, Ulrikke Brandstorp, Ella Marie Hætta Isaksen og Kåre Magnus Bergh.

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Det var noen nervepirrende minutter før Stjernekamp-programleder Kåre Magnus Bergh utropte Ella Marie til årets vinner av Stjernekamp.

Da beskjeden ble overrakt ble den unge artisten fra bandet ISÁK mildt sagt overrumplet og knakk totalt sammen og fikk nesten ikke ut et ord.

– Fy fader, tusen takk! Olu, olu giitu!

hylles hun som et forbilde.

I seiersintervjuet med NRK var hun klar på at hun ikke kun vil benytte denne seieren til egen vinning – hun vil gjøre noe viktigere.

Her vinner Ella Marie Stjernekamp.

Hylles av kulturministeren

– Denne er til urfolket. Jeg synes vi skal være stolte hvor vi er fra og hylle kulturen vår, sier Ella Marie fra Stjernekamp-scenen.

Hvorfor er det så viktig for deg å vise hvor du er fra?

– Det er rart dersom jeg skal bruke hele livet mitt på noe som er så egoistisk å tenke på meg selv og karrieren. Det er ikke det som betyr noe alt i alt.

Oppi alt mediekaoset på scenen, som var fylt med gullblad, var også kulturministeren Trine Skei Grande. Hun overværte hele finalen fra salen og er enig i Ella Marie når det kommer til å løfte frem urfolket.

– Jeg tror hun bryter noen viktige barrierer og er et forbilde. Hun bringer oss sammen både språklig og kulturelt. Hun lager noe helt nytt som kommer til å forandre Norge litt, sier Grande.

 • Se hvordan hjemplassen mottok seieren i Tana i videoen under:

En fullsatt sal i Tana i Finnmark heiet fram Ella Marie. Det ble en spennende og tårevåt kveld.

Stolt av kulturen

Med Stjernekamp-trofeet trygt plassert i hånden var det en fornøyd dame. Det ble mindre tårer enn vanlig, men det kan nok ha sammenheng med at hovedpersonen ser seieren i en større sammenheng.

– Jeg har lyst å feire den samiske kulturen og de som ikke har vært stolt av sin kultur. Jeg har lyst å vekke de og legge vekk skammen, det hører ikke til vår tid, sier 20-åringen.

Flere personer som NRK pratet med kalte hennes opptreden med «Ozan» av Adjagas som ubeskrivelig, blant disse personene er kringkastingssjefen Thor Gjermund Eriksen.

– Her er det flere treff på en gang. Det er viktig for NRK å løfte frem nye artister. Det å løfte frem nye artister og samisk kultur for alle i Norge er også utrolig viktig for oss, sier kringkastingssjefen Thor Gjermund Eriksen.

Ella Marie med seiersbuketten fra Stjernekamp

BEVISET: Seiersblomstene og Stjernekamp-trofeet er det synlige beviset på at Ella Marie Hætta Isaksen er vinneren av Stjernekamp 2018.

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Fantastisk eventyr

Hun ble med det den nest yngste vinneren av Stjernekamp gjennom tidene. Tidenes yngste Stjernekamp-vinner er Nora Foss Al-Jabri som rodde i land seieren i 2014.

Ella Marie har gjennom hele programmet kjempet mot oddsen – bokstavelig talt. Hun hadde høyest odds for å vinne hele programmet før «Stjernekamp» startet.

Hun har også kjempet seg gjennom feber før kveldens sending, men det var det ikke mulig å spore da hun var på scenen. Før semifinalen hadde hun også mistet stemmen, men på nytt tok hun til scenen med perfekt stemme.

LES OGSÅ: Joik i beste sendetid er ingen selvfølge

Ulrikke Brandstorp som sto i finalen sammen med Ella Marie tok andreplassen. Dette var tidenes yngste finale i Stjernekamp.

– Dette har vært et fantastisk eventyr. Tusen, tusen takk, sier en tårevåt Brandstorp.

Korte nyheter

 • Vil ha obligatisk samisk i Kåfjordskolen

  Ett av flere fremtidsmål i samarbeidserklæringa til flertallet i Kåfjord kommune er å «arbeide for at samisk og kvensk språkopplæring skal være obligatorisk i Kåfjordskolen.»

  – Jeg syns vi bør trykke til, sier Kåfjord-ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad til Ruijan Kaiku.

  3. oktober presenterte han Fossenerklærniga for kommunestyret og overleverte den til kommunedirektøren under konstituerende kommunestyremøte i Kåfjord.

  Fossenerklæringa er den politiske plattformen som flertallet i Kåfjord, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti, har jobbet fram.

  Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Støtte til samisk litteratur

  Sametingsrådet har bevilget til sammen 792 440 kroner i støtte til samisk litteratur. Midlene går til oversettelse av litteratur til sørsamisk og lulesamisk, tegneserie og barnebok.

  Trøndelag fylkeskommune får 570 000 kroner til oversetting av åtte bøker i fysisk form, samt ti videobøker. Trøndelag fylkeskommune, med fylkesbiblioteket som prosjektleder, har over mange år oversatt bøker til sørsamisk, og også til pitesamisk og umesamisk. I tillegg har de de siste årene produsert videobøker og lydbøker etter ønske fra foreldre og andre som har kommet med tilbakemelding på hvilke behov de har med tanke på samisk litteratur og språk.

  – Trøndelag fylkesbibliotek sitt arbeid med å oversette bøker for barn og ungdom til sørsamisk har vært et uunnværlig arbeid for å få mer tilgang til litteratur på sørsamisk. Det er viktig for språkutviklingen at det er litteratur tilgjengelig. Videobøkene som har vært produsert de siste årene har vist seg å være veldig populære både blant unge og voksne med tanke på språkopplæring, sier sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR).

  Samiske bøker
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Dåarjoe saemien lidteratuvrese

  Saemiedigkieraerie lea tjåanghkan 792 440 kråvnah dåarjojne saemien lidteratuvrese dåårjeme. Vierhtieh jarkoestæmman lidteratuvreste åarjelsaemien jïh julevsaemien gïelese, guvvieraajrose jïh maanagærjese.

  Trööndelagen fylhkentjïelte 570 000 kråvnah jarkoestæmman gaektsie fysiske gærjijste, jïh luhkie videjovegærjide åådtje. Trööndelagen fylhkentjïelte, fylhkengærjagåetine goh prosjekten åvtehke, lea gærjah åarjelsaemien gïelese jarkoestamme gellie jaepieh, jïh aaj pijtesaemien jïh upmejesaemien gïelese. Lissine lea videjovegærjah jïh tjoejegærjah dorjeme dej minngemes jaepiej, sjaavnjoej mietie eejhtegijstie jïh mubpijste mah beavneme sijjen daerpiesvoeti bïjre saemien lidteratuvren jïh gïelen sisnjeli.

  – Trööndelagen fylhkengærjagåetien barkoe gærjah jarkoestidh maanide jïh noeride åarjelsaemien gïelese lea joekoen vihkele barkoe orreme guktie vielie lidteratuvre åarjelsaemien gïelesne åådtjeme. Gïeleevtiedimmien gaavhtan lea vihkele lidteratuvre gååvnese. Videjovegærjah mejtie lea dorjeme doh minngemes jaepieh leah joekoen vietseles orreme dovne noeri jïh geerve almetji gaskem, gïelelierehtimmien gaavhtan, saemiedigkieraerie Maja Kristine Jåma (NSR) jeahta.

  Bøker på biblioteket i Nesseby
  Foto: Maret Biret Sara Oskal / NRK