Hopp til innhold

Stinnerbom gjenskaper samisk dans

Ola Stinnerbom og Kompani Nomad forsøker å gjenskape den forsvunnede samiske dansen.

Ola Stinnerbom og Helene Karabuda

Ola Stinnerbom og Helene Karabuda kommer til Skånland med danseforestillingen 'On location'.

Foto: Birgitta Stålnert, Kompani Nomad.

Den samiske dansen er forsvunnet på grunn av at ingen har turt å snakke om den på tre hundre år. Det mener den samiske danseren og koreografen Ola Stinnerbom.

Lørdag har Kompani Nomad danseforestilling ”On location” i Skånland. I tillegg blir det et miniseminar om den forsvunnede samiske dansen.

Ardis Ronte Eriksen i Iinná ja biras sámiid searvi (IBSS/NSR) sier at de vil med denne forestillingen vise bredden av samisk kultur.

Samisk dans tabubelagt

Ola Stinnerbom mener det finnes en gammel samisk dansetradisjon. Stinnerbom spør hvorfor skulle ikke samene ha dansetradisjoner når andre urfolk har det.

Ola Stinnerbom mener den samiske dansetradisjonen ble tabubelagt på 1600- og 1700 tallet.

- Man fikk til og med dødsstraff når sjamantrommen ble brukt, sier Stinnerbom.

Danseritualer fra 1200 tallet

Han har søkt etter gamle skriftlige kilder i Sverige og Norge som beskriver ulike sjamandanser og ritualer.

- Det finnes kilder fra 1200 tallet som beskriver hvilke danseritualer sjamanene eller noaidene hadde, sier Ola Stinnerbom.

Kompani Nomad forsøker å gjenskape den forsvunne samiske dansen i moderne kontekst.

Korte nyheter

 • Juolldan 200 000 ruvnno giellaarenaide

  Sámediggeráđđi lea juolldan 200 000 ruvnno Plassje suohkan giellaarenaide «Skuvlen mænngan» ja «gïeletjïehpije».

  Skuvlen mænngan lea giellamovttiidahttinprošeakta mii lea heivehuvvon ohppiide vuosttaš gitta njealját ceahkkái ja mii galgá veahkkin nannet ja lasihit lullisámegiela geavaheami árgabeaigiellan skuvlaasttoáiggefálaldagas (AÁF) giellaoahppanmodealla giellatjiehpije bokte. Giellatjiehppi lea giellasimulatuvra mii lahkalagaid bargá mánáiguin, iešguđetlágan fáttáiguin ja doaimmaiguin sámegillii.

  Plassje suohkan lea skuvlajagi 2020/2021 rájes gitta otnážii ovddidan ja čađahan prošeavtta Skuvlen mænngan, ja Plassje suohkan oaidná dárbbu joatkit ja buoridit fálaldaga.

  – Lea dehálaš ahte gávdnojit giellaarenat mánáide ja nuoraide, maiddái olggobealde dábálaš skuvlaáiggi. Lea illudahtti sáhttit doarjut dákkár giellaarena, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

  Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Árvu/Sametinget
 • Lágidit giellaseminára

  Juovlamánu 12. beaivvi gitta juovlamánu 13. rádjai lágida Sámediggi lulli- ja julevsámi giellaseminára Troanddimis. Ulbmil lea digaštallat doaibmabijuid mat nannejit lulli- ja julevsámegiela sihke mánáidgárddis, skuvllas, joatkkaskuvllas, alit oahpus, astoáiggedoaimmaid bokte ja doaimmaid bokte sámi giellaguovddážiin, dan dieđiha Sámediggi.

 • Eksamen annulleres på Universitetet i Tromsø

  UiT har valgt å annullere hjemmeeksamen for tredjeårsstudentene ved juridisk fakultet. Årsaken er at den er svært lik en gammel eksamen.

  Eksamensoppgaven ble utlevert mandag og skulle opprinnelig vært innlevert på onsdag, skriver iTromsø.

  Nå har universitetet valgt å annullere eksamen siden den er svært lik eksamen fra 2015, skriver avisen.

  Signe Veierud Busch, prodekan for utdanning, skriver i en uttalelse fra fakultetet at de har valgt å annullere eksamen ettersom de tror at studenter som har kunnet benytte sensorveiledningen fra 2015, kan ha fått en urettferdig fordel.

  – Vi ser at dette er veldig uheldig for studentene våre og beklager på det sterkeste. Det er svært viktig for oss at studentene prøves under like forhold, og at prøvingen er reell. Det er ikke tilfelle slik eksamen ble delt ut i dag, dessverre, skriver Bush i uttalelsen.

  (NTB)

  UiT - Norges arktiske universitet
  Foto: Hans Ludvig Andreassen