Vanskelig å få reineiere med på spørreundersøkelse

SANKS forsker på reineieres helse, men det er vanskelig å få dem til å svare på spørsmålene.

Inger Marit Eira-Åhren og hverdagen i reindrifta

Prosjektleder ved Sanks, Inger Marit Eira-Åhren, etterlyser svar til en stor undersøkelse om hverdagen til reindriftsutøvere.

Foto: NRK

I spørreundersøkelsen ledet av Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS) har reindriftsamer nå mulighet til å fortelle om hverdagen sin i næringen.

«Reindriftas hverdag» er den første undersøkelsen i Norge som fokuserer på stress og stressralaterte faktorer i den samiske reindriftsbefolkning

Svarene har desverre uteblitt

– Vi ser at vi får altfor få svar i forhold til det vi trenger, forteller prosjektleder Inger Marit Eira-Åhren i «Reindriftas hverdag »

Hun oppfordrer folk til og ta seg tid til og svare, så de får mulighet til å se på resultatene neste år. Utfordringer er å mobilisere reineierne i Indre-Finnmark til å fortelle om hvordan hverdagen i reindrifta er.

Undersøkelsen er anonym

– Vi som jobber med undersøkelsen får bare numererte filer, og ingenting annet. Det er viktig at folk skal føle seg trygge og kunne svare på de vanskelige spørsmålene og undersøkelsen er anonym.

I høst sendte SANKS ut flere tusen skjemar til de som er registrert som reineiere i forvaltningssystemet, men nå har man utvidet undersøkelsen.

– Vi har nettopp sendt ut 1400 skjemaer til ungdom, kvinner og slektninger som ikke er registrert i adresselistene til reindriftsforvaltningen, så vi håpet at de som nå får skjemaer tar seg tid til å svare på spørsmålene.